Home > Teoloogia > Jumal ei kiida teekaarti heaks

Jumal ei kiida teekaarti heaks

august 1st, 2003

Christian Friends of Israel

Lonnie C. Mings

Tõlkija: Piret Udikas

Teekaart on lõks
“Ja neil päevil ma valan oma Vaimu ka sulaste ja ümmardajate peale!”(Jl 3:2)
Ameerika ja Inglismaa edule Iraagis või mõnes teises araabiamaas järgneb alati surve Iisraelile. Lääne juhid on kinnitanud: ”Kui teie lasetee meid teha Iraagis, mida me tahame, siis küll me juba vaatame, et Iisraelis läheksid asjad õiget rada.”
Pärast 1991.a. Lahesõda tuli Oslo kõigi oma soovimatute tagajärgedega. Nüüd näib edukate operatsioonidega Iraagi vabastamisel kaasnevat Teekaardi läbisurumine Iisraeli valitsuses.
Teekaart on suure neliku mõistuselaps, mida soosisid palestiinlased. See on tööriistaks nende käes, et saada seaduslik valitsus, millega tulevikus minna Iisraeli vastu.
25. mail avaldas Iisraeli kabinet häältega 12-7 Teekaardi poolt, olles nõus eritingimustega palestiina põgenike ja Jeruusalemma kohta.
Iisraeli peaminister Ariel Sharon ütles selle kohta: “Et öelda jah ameeriklastele, on tulnud aeg jagada see maa meie ja palestiinlaste vahel.”
Nelik peab pidu, kuna Hamas on vastukäiguna lubanud nõustuda Iisraeli eksisteerimisega. See on lõks.
Meie, kristlased aga peaksime küsima Issandalt, mis on Tema tahe Teekaardi suhtes.
Kristlikud liidrid seisavad
Iisraeli kõrval.
“Issanda Jehoova ütlus, kes kogub Iisraeli hajutatuid: Ma kogun tema juure veelgi, lisaks neile, kes tema juure on kogutud!” (Js 56:8)
USA kristlikud liidrid on hoiatanud president Bushi Teekaardi plaaniga kaasaminemise eest. Sionistlike liidrite esindajad koos teiste organisatsioonide esindajatega, nende seas ka Christian Friends of Israel, kohtusid maikuus Washingtonis. Nad nõudsid, et võideldaks selle vastu, mis on meelepärane palestiina terroristide omariiklusele, paljastataks USA absurdne Teekaardi soosimine Araabia-Iisraeli rahu nimel seni kuni neliku teised liikmed – Venemaa, Inglismaa ja Euroopa Liit korduvalt teevad maha US huve ja on vaenulikud Iisraelile. Veel nõuti, et avaldataks dokumente, mis tõestavad, et Iraan, Süüria, Saudi Araabia mahitavad terrorismi. Soovitati võidelda meedia võhiklikkuse ja tendentslikkuse vastu Lähis-Ida reportaaþides. Avaldati soovi teha strateegilist koostööd juudi ja kristlike sionistide vahel.
Palu, et Jumal avaks president Bushi silmad ja ta näeks, kui ohtlik on üritada luua Palestiina riiki ja et tal jätkuks pidada väärtuslikuks Jumala tahet ja seista selle eest.
Palveta selle eest, et president Bush teeks tarku otsuseid Iisraeli suhtes.
Anu, et Jumal tugevdaks ja ergutaks kristlike liidrite kindlameelsust, kes püüavad iga hinnaga toetada Iisraeli praegusel eriti raskel ajal.
“Ja sa pead tundma, et mina olen Jehoova! Ma olen kuulnud kõiki su laimamisi, mis sa oled rääkinud Iisraeli mägede kohta, üteldes: “Need on tehtud lagedaks, antud meile roaks!””(Hs 35:12)
Terrorism jätkub
“Et sa oled pidanud igavest viha ja oled andnud Iisraeli lapsed mõõga kätte nende õnnetuse ajal, lõpliku karistuse ajal…”(Hs 35:5)
Üks Iisraeli proteste Teekaardi vastu on see, et palestiinlastele tahetakse nende pidevate terrorirünnakute eest tasuda omariiklusega. Nende välisminister Nabil Shaath ütles hiljuti, et PA ei taotle palestiina terroristide desarmeerimist, kuni kestab Iisraeli okupatsioon.
Iisrael on korduvalt öelnud, et ei pea mingeid kõnelusi territooriumi pärast, kuni terrorism ei ole peatatud. Seega seistakse täna samal vanal ummikteel ja seda seni, kuni leidub palestiinlasi, kes ei lepi Iisraeli olemasoluga.
Hüüa Jumala poole: Küllalt! Küllalt! Issand, lõpeta, palun, see veresaun! Pööra meie pealt oma raev ja ole oma lastele armuline!
“Issanda Jehoova Vaim on minu peal, sest Jehoova on mind võidnud; ta on mind läkitanud viima rõõmusõnumit alandlikele, parandama neid, kel murtud süda, kuulutama vabastust vangidele ja avama pimedate silmi… tasuma Siioni leinajaile, andes neile laubaehte tuha asemele, et neid nimetataks “õigluse tammedeks”, “Jehoova istanduseks”, miska ta ennast ehib!” (Js 61:1,3)
Palu Jumalat, et ta raviks kõik haavad, palu, et ta raviks ohvrite perede haavad, annaks neile tagasi heaolu. 48 tunni jooksul, 17.-19. mail oli neli pommirünnakut. See oli tõeline ðokk, mis tuli pärast suhtelist vaikaega.
“Tulge, pöördugem Jehoova poole, sest tema on meid murdnud ja tema parandab meid; tema on meid löönud ja tema seob meid!” (Ho 6:1)
Täna Jumalat, et ta aitaks luua turvalisust Iisraelis.
“Ja nad ei ole enam paganaile saagiks ega söö neid metselajad, vaid nad võivad elada julgesti, ilma et keegi neid peletaks!” (Hs 34:28)
Iisraeli moslemid vajavad Issandat
“Sest valekristusi ja valeprohveteid tõuseb, ja need teevad tunnustähti ja imesid, et eksitada, kui võimalik, ka äravalituid.” (Mk 13:22)
Hiljuti avastati, et Moslemite Ühenduse põhjafraktsioon oli hankinud raha ning toetanud sellega üht terroriorganisatsiooni USAs. Iisraeli julgeolekuvõimud arreteerisid 17 islami liikumise juhti.
Palveta moslemite eest, eriti Iisraeli araabia moslemite eest.
Täna Jumalat selle eest, et ta armastab ka moslemeid ja soovib nende päästet. Palu, et ta avaks araablaste silmad nägema, et rahulik kooselu Iisraelis on palju parem kui praegune vastasseis.
“Siis Peetrus avas oma suu ning ütles: ”Ma mõistan tõesti, et Jumal ei tee vahet isikute vahel, vaid kõige rahva seast on see, kes teda kardab ja teeb õigust, tema meele järele.” (Ap 10:34-35)
Majandus läheb allamäge
Kauaskestnud vaen on laostamas Iisraeli majandust, kaotatud on biljon ðeeklit rahvuslikku koguprodukti, ja vähemalt 4000 töökohta.
“Te kõik seisate täna Jehoova, oma Jumala ees: teie peamehed, teie suguharud, teie vanemad ja teie ülevaatajad, kõik Iisraeli mehed, teie lapsed ja teie naised, samuti võõras, kes on su leeris, niihästi su puuraiuja kui su veetooja, et sa võiksid astuda Jehoova, oma Jumala liitu ja tema vandeosadusse.” (5Ms 29:9-11)
Palugem, et peatuks Iisraeli majanduslik laostumine.

admin Teoloogia

Comments are closed.