Home > Teoloogia > Jumal on endiselt troonil

Jumal on endiselt troonil

august 1st, 2003

News Letter

Derek White

Tõlkija: Piret Udikas

Mis toimub maailmas? Näeme kõikjal kokkupõrkeid ja nende heitlikke tagajärgi, see tendents on kasvamas.
Kogu Iisrael päästetakse
Iisraelil on unikaalne koht Jumala plaanis. Jumala tõotuste kohaselt tunnevad juudid ära Messia ja saavad päästetud. “Sest mina ei taha, vennad, et teile jääks teadmatuks see saladus – et teie ei oleks eneste meelest targad – et Iisraelile osalt on tulnud paadumus, kuni paganate täisarv on läinud sisse, ja kogu Iisrael päästetakse, nõnda nagu on kirjutatud: “Siionist tuleb päästja ja kõrvaldab Jaakobist jumalatuse.” (Ro 11:25-26)
“Aga Siionile tuleb lunastaja, üleastumisest pöördujaile Jaakobis, ütleb Jehoova!” (Js 59:20).
Piiblist loeme selgesti, et Jumal kasutab vahetevahel isegi sõdasid et teha reaalseks oma tõotused maa peal ja juudi rahvale. Jumal on mitu korda väitnud, et Ta paneb konksu rahvaste lõuapärade külge, et kehtestada oma võima nende üle. “Aga et sa raevutsed mu vastu ja su ülbus on ulatanud mu kõrvu, siis ma panen oma haagi sulle ninna, suulised suhu ja viin sind tagasi sedasama teed, mida mööda sa tulidki.” (2 Ku 19:28, samuti Js 37:29, Hs 29:4 ja 38:4)

Iisrael on võti
Piiblist loeme, et Jumal toob erinevaid rahvaid Iisraeli vastu või kohtumõistmiseks: 2 Aj 36:17, Js 43:16-17, Jr 25:8-9, Hs 38:4, 39:1-2
Iisrael on võti Jumala tõotustes rahvastele. Jumal tõestab meile Piiblis, et tema mõistab kohut rahvaste üle nende käitumise järgi Iisraeli ja juutide rahvaga. “… ma kogun kõik paganad ja viin nad alla Joosafati orgu; seal käin ma nendega kohut oma rahva ja oma pärisosa, Iisraeli pärast, sellepärast et nad on liisku heitnud mu rahva pärast …” (Jl 4:2)
Jumal pöördub Iisraeli kui oma sõjakirve poole. Jumal tõotab jagada rahvastele selle järgi, kuidas nad suhtunud Iisraeli.
On väga tähtis, et kristlased tunneksid Jumala tõotusi ajaloos, et nad oleksid ühel joonel Jumala tahtega. Jumala kohtumõistmisse kuulub näiteks ka USA ja Inglismaa, kes ei jäta rahule Saddam Husseini reþiimi.
Jumala rahvas peaks palvetama Jumala tahte kohaselt, mitte reageerima poliitikute plaanidele või odavale sentimentaalsusele. Meenutagem, et kõigil aegadel on Jumal soovinud osutada armu, eriti tavalistele inimestele, juhtides neid Messia äratundmisele ja päästmisele.

admin Teoloogia

Comments are closed.