Home > Teoloogia > Pane oma käed adra külge!

Pane oma käed adra külge!

august 1st, 2003

Vision for Israel

Tõlkija: Piret Udikas

“Issada Jehoova Vaim on minu peal, sest Jehoova on mind võidnud; ta on mind läkitanud viima rõõmusõnumit alandlikele, parandama neid, kel murtud süda, kuulutama vabastust vangidele ja avama pimedate silmi, kuulutama Jehoova meelepärast aastat ja meie Jumala kättemaksu päeva, trööstima kõiki leinajaid, tasuma Siioni leinajaile, andes neile laubaehte tuha asemele, rõõmuõli leina asemele, ülistusrüü kustuva vaimu asemele, et neid nimetataks “õigluse tammedeks, Jehoova istanduseks”, miska ta ennast ehib!”Js 61:1-3
Ma istutan nad omale maale
Täna me seisame ukselävel, olles tunnistajad uuele Jumala tõotuste prohvetlikule lainele Iisraeli kohta. Issand rääkis selgelt prohvet Amose kaudu (Am 9:13-15): “Vaata, päevad tulevad, ütleb Jehoova, mil kündja jõuab järele lõikajale ja viinamarjasõtkuja seemne külvajale; siis mäed tilguvad värsket viina ja kõik künkad sulavad! Siis ma pööran Iisraeli rahva vangipõlve, nad ehitavad üles hävitatud linnad ja elavad neis; nad istutavad viinamägesid ja joovad nende viina, nad teevad rohuaedu ja söövad nende vilja! Ma istutan nad nende omale maale ja enam ei kitkuta neid ära nende maalt, mille ma neile olen annud, ütleb Jehoova, sinu Jumal!”
Kündja jõuab järele lõikajale
See päev saabub, kui “kündja jõuab järele lõikajale”. Tõotused selles poeetilises pildis on käimas Iisraelis viis aastakümmet.
Meid võrreldakse kokkuliidetud kätega, mida Issand kasutab Iisraeli põldude kündmiseks. Ehkki meie töö on jumalikult määratud osal Tema põllul, on see läbi suurte püüdlustega ja paljude väljakutsetega, et me jätkaksime õigel ajal ja õiges kohas.
Meile on antud ülesanne töötada peamiselt vaestega, hädas olijatega, hirmutatute keskel nii lähedasel moel.
Osutame poolehoidu nii juutidele kui araablastele armastusega, tänulikkusega, usutegudega. Kui me künname inimlikkuse põlde neil saatuslikel päevil, võib Lõikuse Issand kasutada selles ühises riskantses ettevõtmises nii kündjaid kui lõikajaid. “Sest meie pärast on kirjutatud, et kündja peab kündma lootuses ja rehepeksja peksma lootuses osa saada.” (Ko 9:10)
Suur Punane
Viimasel aastal kasutame ligikaudu 260 ruutmeetri suurust ladu, mida kutsutakse Suureks Punaseks, sest ta on värvitud punaseks. See on osa suurest laost, mida kasutatakse Iisraeli viinamarjaväljadelt saadud veini hoidmiseks pudelites.
Me oleme välja kasvanud kahest laohoonest, nüüd hoiame “Suures Punases” meeldivalt lõhnavat Issanda uut veini koos meditsiinitarvetega.
Sellest laost on mitmed Iisraeli haiglad ja traumakeskused saanud annetusi. Suur Punane on võimaldanud paindlikult koguda, ladustada ja välja jagada medikamente suurematele haiglatele ja esmaabikliinikutele. Meid on selle tööga õnnistatud.
K es võiks küll kokku arvata neid häid andeid, mida Jumalal on nendele, kes teda armastavad ja on kutsutud Tema töösse.
Head teated vaestele
Viimasel aastal oleme aidanud mitut tuhandet perekonda. Praegu elab üks inimene viiest Iisraelis allpool vaesustaset. “Vision of Israel” organisatsioon varustab neid toiduga, tualett-tarvete, riietuse, majapidamisriistade, mänguasjade, mähkmete, käterättide, tekkide, puhastusvahendite, vitamiinide, medikamentide, esmaabitarvete, mööbli ja muu vajalikuga.
Meie meeskond valmistab hoolega pakke igale perele eraldi. Paljud asjad saadetakse otse kodudesse “Joosepi lao” meeskonna poolt. Nii saame kohtuda saajatega, näha nende sooje südameid ja tänulikke naeratusi.
Orvud ja lapsed
Uued uksed on avatud kõige enam vajadusi pakkuval töölõigul – töös lastega. Sel maikuul olime kutsutud aktiivsele osavõtule “Lastenädalast”, mida sponsoreeris Iisraeli valitsus. Joosepi kaubamaja läkitas üle 600 T-särgi kirjaga “Üks rahvus, üks süda”, mütsi ja samuti kommikoti, pakkudes võimaluse veeta üks kaunis päev kohalikus hobuserantðos. Lastenädalal pöörati tähelepanu vigastatud, puuetega lastele.
Siit sai alguse abi kogumine üle sajale lapsele, orvule Iisraeli keskosas, kellele saatsime koolikotte, toitu ja muud. Me ei saa kuidagi unustada seda “ühte väikest”, kes on Tema kallihinnaline.
Me näeme ees seisvaid uusi perspektiive viia juudi ja araabia lastele armastuse kinke.
“Kooliaeg” abriprogrammis osalevad vabatahtlikud Kanadast, Ðveitsist, Saksamaalt, Inglismaalt, USAst ja teistelt maadelt, kes varustavad juudi ja araabia lapsi koolitarvetega.
Operatsioon “Salomon”
1991.a. korraldati operatsioon Salomon, kui üle 15 000 etioopia juudi tuli lennukil ühe päevaga Iisraeli. Neil oli kaasas vaid kõige hädavajalikum. Neis peredes oli 4-6 last, lisaks vanavanemad.
Uusasukaid aidati. Iisraelis on vaesuspiir kahe lapsega pere peale kuus 700 dollarit. See on ðokimajandus, mis viib juudi ja araabia rahva meeleheite piirile. Kontakti hoitakse araabia pastoritega, aidatatakse samuti araabia kristlikke peresid Betlemmas.
Siduda kokku murtud südamed
Püha sõja algusest 28. septembrist 2000, on Iisraelis olnud üle 11000 terroriakti Iisraeli kodanike vastu. Ainuüksi Jeruusalemmas oli eelmisel aastal üle 90 terroriakti, mis vigastas 500 inimest. Oleme toetanud ohvrite peresid, neid toetab “Terrorismiohvrite Fond”.
Ühel selle aasta maihommikul tappis terrorist Giladi, meie kaastöölise Juudas ja Samaarias.
Käes on aeg, kui keegi ei või jääda pealtvaatajaks Issanda põllul. Pane sinagi oma käed adra külge!

admin Teoloogia

Comments are closed.