Home > Teoloogia > Pärnu kogudused tahavad juute kaitsta

Pärnu kogudused tahavad juute kaitsta

mai 1st, 2004

Piret Udikas

Me ei unusta juute, kellelt oleme saanud vaimse pärandi
Pärnu kristlikes kogudustes on kasvamas huvi ja toetus oma vanemate vendade juutide vastu. Pärnu Immaanueli koguduses tähistatakse paar korda aastas Iisraeli päeva. Meenutatakse minevikku, kus on olnud palju ülekohut ja ebaõiglust. Räägitakse kristlikust ja sekulaarsest antisemitismist, asendusteoloogiast, valeõpetusest, nagu oleks Jumal tühistanud oma lepingu juutidega ja mille järgi olevat kristlased uus Iisrael.
Tõdetakse, et Piibel räägib millestki muust: et pääste tuleb juutidelt, et Jumal on õnnistanud ja õnnistab jätkuvalt kristlasi juutide kaudu, et Jumal ei tühista mitte kunagi oma lepingut tõotuserahvaga, kelle ta on ette ära valinud.
Väga soojalt võeti vastu kohtumine ajakirjanik Irina Stelmachiga. Talle esitati palju küsimusi selle kohta, mis toimub Iisraelis täna, miks maailm, eriti Euroopa Liit on pöördunud juutide vastu. Paljud kristlased leidsid sellelt kohtumiselt vastused oma küsimustele, mis puudutab juute.
Koguduses käib kord nädalas koos pensionäride piibli- ja osadusgrupp, mida juhivad Elbert Putkemaa ja Gerda Määr, ning kus suurt tähelepanu pööratakse Vanale Testamendile, sellele rikkusele, mis kristlastele on tulnud otseselt juutide kaudu.
Pärnu juudi kogukond koosneb vaid paarikümnest inimesest, neil ei ole ruume, kuhu kogu see pere ära mahub. Immaanueli koguduse pastor Joosep Tammo on pakkunud juudi kogukonnale võimalust kasutada kooskäimiseks koguduse ruume.

Pärnu Agape kogudus kutsus Iisraeli õhtule
Pärnu metodistlikus Agape kirikus oli talve hakul samuti Iisraeli õhtu. Ka sealses koguduses on tärganud huvi juutide vastu, eriti koguduse naistetöö juhi Merle Omleri südames. Tema oligi õhtu korraldaja, kes kutsus oma koguduse Iisraeli õhtule Pärnu teisi kristlasi.
Õhtu algas ülevaatega sellest, kui oluline on mõista, et Iisrael on läbi aegade olnud ajaloo kell ja inimsüdame mõõdupuu. Eriti koguduses ja eriti praegu, kui Jumal katsub läbi oma rahva, kristlaste südamed just nende suhtumise kaudu juutidesse.
Kuulati Iisraeli muusikat, arutleti poliitiliste sündmuste üle Iisraelis.

Pärnu Evangeelses Vabakoguduses toetatakse jute
ärnu Evangeelse Vabakoguduse selle aasta esimene teenistus oli pühendatud Iisraelile. Sõnumi põhiteema oli holokaust, eriti Pärnu juutide saatus.
II maasilmasõja esimestel kuudel arreteeriti kõik Pärnu juudid ja aasta lõpuks olid kõik 137 tapetud. Eriti valusalt puudutas juudi laste saatus, kes hukati Pärnu sünagoogis.
Kristlased kandsid Jumala ette Pärnu ja ka teistele Eesti juutidele tehtud ülekohtu ning kahetsesid juhtunut väga. Palves hüüdsid nad appi Jumalat, et puhastada oma süda, mõtted ja suu – et seal oleks austus ja armastus oma vanema venna Iisraeli vastu.
Koguduse pastor Arne Heide tegi ettepaneku toetada Pärnu juute, et ainuke sõjas alles jäänud juutide pühakoda saaks tagasi nende omanikele. Aastaid taotleb Pärnu väike juudi kogukond ja selle esindaja Jefim Frischer Pärnu linnavalitsuselt tagasi maja, mis sõjas jäi küll püsima, kuid mis on peremeheta varana hävimas nüüd (mitu põlengut) otse linnarahva enda silma all.

Armastus ootab tegusid
itmed Pärnu kogudused on endalt küsinud – mida me saame teha juutide heaks. Võimalusi on palju, head teha pole kunagi hilja.
Sügisel käisid Pärnu kristlased abis koristamas juudi surnuaeda, eriti selle vanemat osa. Paljude lahkunute omaksed on emigreerunud Iisraeli, paljude lähedased on hukkunud.
Hiljuti alustas Pärnus tegevust palvegrupp, kus kantakse Jumala ette kõik rängad mineviku eksimused, kus otsitakse halastust ja armu, kus palutakse, et teostuks Jumala plaan Iisraeli suhtes.
Juudid peavad teadma, et enam ei jää eesti kristlased pealtvaatajaiks, eriti nüüd, kui antisemitism on erilise innuga Euroopat vallutamas.
Kõik kristlased Eestimaal peaksid ükskord ärkama tuimusest.

admin Teoloogia

Comments are closed.