Home > Teoloogia > JUMAL TAASTAB IISRAELI – RAHVA, MAA JA LEPINGU

JUMAL TAASTAB IISRAELI – RAHVA, MAA JA LEPINGU

mai 1st, 2004

Tõlkija: Raul Udikas

Ebenezer Emergency Fund on kristlik teenistus, keda Jumal on kutsunud aitama juutidel lahkuda endisest N Liidust Iisraeli, et täituksid Piibli tõotused.
Alustati 1991.a. kolme inimesega, praegu korraldab seda tööd 250liikmeline rahvusvaheline komitee, osakonnad asuvad Inglismaal, USAs, Ðveitsis, Saksamaal. Koordinaatoreid on 24 maal
Ebenezer tegi 2002.aastani Odessast Haifa sadamasse 13 reisi, millega viidi endistelt Nõukogude Liidu maadelt juute koju. 2002.aastal aidati kodumaale 9661 juuti. Maksti kinni nende sõidukulud, varustati toidu ja muu vajalikuga, Euroopast saadeti 347 tonni humanitaarabi.
Rahvuslikud koordinaatoride töötavad käsikäes kohalike kirikutega.
Seda tööd toetavad paljude maade palvemeeskonnad.

SÜDAMED MUUTUVAD

See juhtus Ukrainas, Dnepropetrovskis, kui lõuna-aafriklannast vabatahtlikust Susanist sai osaline Jumala plaanis. Ebenezeri töötajate ja kohalike juudi kogukondade koostöös saab reaalsuseks Jumala nägemus juutide kojurändest.

Läbi tulnud sõjast, kehvusest, antisemitismist
Susan kohtus Borissiga, linna 5500liikmelise juudi kogukonna esindajaga. Boriss andis Susanile juutide aadressid.
Susan külastas juudi peresid, paljud neist olid vaesed ja murtud inimesed. Ta kuulas nende jutte ja lugusid antisemitismist, sõjast ja kehvusest. Ta nägi, et kogu nende lootus oli kadunud. See andis põhjuse jagada neile Jumala imelisi tõotusi.
Boriss oli väga huvitatud sellest, mida Ebenezer tegi, ta soovis aidata Susani ja tema meeskonda. Ta andis talle rohkem juutide aadresse, kui Susan jõudis külastada. Kõik, kelle juures ta käis, olid vaimustuses, kuuldes, et Ebenezeri vabatahtlik abi tuleb kristlastelt. Võimalus välja rännata puudutas nende südameid.
Anna, juudi naine, rääkis Susanile, et ta oli ateist ja ei saanud aru, miks ta peaks Iisraeli elama minna. Kuid Ebenezeri meeskonna kaudu tegi Püha Vaim oma tööd ja Anna suhtumine muutus.
Kui Susani tõlk Zoya näitas neile fotosid, kuidas juudid naasevad Pühale Maale, puhkes Anna nutma. Ta sai rõõmsaks ja oli järsku valmis minema Iisraeli. “Missugune privileeg on saada osa sellest imelisest tööst”, rääkis Susan.

Tunda end erilisena
Pisarad täitsid Aleksandri silmi – need olid tänulikkuse pisarad. Pimedana oli ta muutunud tundetuks, teda elustas vaid unistus Iisraeli minekust, kuid ta ei teadnud, kes teda selles aitab, jutustas Jasmine laeval vabatahtlikele 77aastane Aleksander Nikolajevist, kui laev oli kursi Haifa peale võtnud. Viimaks sai Aleksander kontakti organisatsiooniga Ezra, kust talle öeldi, et ta võib endale elupaiga leida ühes Iisraeli vanadekodus.
Aleksander helistas Ebenezerisse, et nemad aitaksid tal Iisraeli sõita. Lisaks pimedusele kannatas ta ka parkinsoni tõve käes, tal oli raskusi käia, toitu valmistada, ennast pesta. Ebenezeri vabatahtlikud kandsid tema eest hoolt.
Saabunud Iisraeli, leidis Aleksander lootuse, et tema viimased aastad on õnnelikud maal, millest ta nii kaua oli unistanud.
Teised reisijad olid samuti sügavalt puudutatud hoolitsusest ja armastusest isegi enne, kui nad laevale saabusid. Mõned tundsid kohe, kui Odessa baasi saabusid, rahu südames. Üks pisarais naine anus vabatahtlikke keelitama tema õde ja ema samuti Ukrainast lahkuma ja ühinema temaga Iisraelis.
Ebenezeri töötajate silme all täituvad Jumala tõotused Iisraeli rahva suhtes. Jr 31:8-9: “Vaata, ma toon nad põhjamaalt ja kogun nad maa viimseist äärist; nende hulgas on üheskoos pimedaid ja jalutumaid, rasedaid ja sünnitajaid: suure hulgana tulevad nad siia tagasi! Nad tulevad nuttes, aga ma toon neid trööstides; ma viin nad veeojade äärde tasasel teel, kus nad ei komista; sest ma olen Iisraeli isa ja Efraim on mu esmasündinu.”
SADA TUHAT ON AIDATUD KOJU

Sada tuhat juuti on Ebenezeri kaudu leidnud rahvaste vanglast, endisest N Liidust tee koju, Iisraeli. Haifa sadamasse saabus laev Jasmine, pardal 170 järjekordset ümberasujat.
See juhtus päeval pärast Yom Kippurit, lepituspäeval. Rõõmu sees tundsin hoiatust – hoiatust, et kutse sellele pühale tööle on tõesti meie Issanda töö ja me peame olema ettevaatlikud ning mitte puutuma Tema au.
Jeremia osutab väga ettevaatlikult, et see Issand, kes hajutas Iisraeli, kogub ta uuesti kokku ja hoiab neid nagu karjane hoiab oma karja. (Jr 31:10)

Ta valib need, kes kuuletuvad
Mulle on sügavat muljet avaldanud tosinad kirjakohad Piiblist, kus Issand ütleb: “Ma leian su, ma kogun su kokku. Ma kannan su koju.” Issanda plaan taastada Iisrael ja viia ta kaugetelt maadelt koju on kahtlemata lähemal lõplikule teostumisele just viimastel päevadel.
Jumal töötab oma omandrahva heaks teiste rahvaste ja inimeste kaudu. Kui Iisrael mässas, vajas ta hajutamist. Jumal tõstis üles rahvaid ja kuningaid, kes kannaksid seda koormat. Ja kui Ta nüüd tahab õnnistada ja taastada mõlemad – oma rahva ja oma maa, Ta valib jälle need, kes kuulevad ja kuuletuvad.
Tähtis on panna tähele kõiki tõotusi, plaane, tarkusi, vastupidavust – see ei ole meie, vaid Tema töö. Meie oleme vaid instrumendid, kes viivad täide Tema tahet.
Jumal tõotas oma lepingus Aabrahamiga, et Iisraeli maa ja rahvas on igavene tunnistaja rahvastele. Ta lubas Moosesele taastada Iisrael, kui Tema rahvas pöörab oma südamed tagasi Tema poole. Issand andis korduvad tagatised prohvet Jesajale, et Ta pöörab Iisraeli vangipõlve ja toob ta tagasi oma maale. Ta avas suurte prohvetite silmad nägema Iisraeli poegi ja tütreid pöördumas tagasi lennukitel ja laevadel omale maale. Js 60:8-9: “Kes on need, kes lendavad pilve sarnaselt, otsekui tuvid oma puuriavadesse? Jah, mu juurde kogunevad meresõitjad, eesotsas Tarsise laevadega, et tuua su lapsi kaugelt…”
2800 aastat hiljem tõstis Issand üles oma käed ja avas püha maantee mööda Assüüriat – Tema rahvas hakkas tulema ääretult Põhjamaalt, endisest N Liidust.

See on meie Issand
See oli meie Jumal, kes andis nägemuse kalapüügibaaside rajamiseks selle hiigelsuure maa ka kõige eraldatumatesse paikadesse.
See oli meie Issand, kes leidis kristlaste südamed ja pööras need Iisraeli poole ning kutsus neid maailma eri paigust püüdma kadunud ja vaevatud kalu oma valitud lastest. Jr 16:16: “Vaata, ma läkitan paljude kalameeste järele, ütleb Jehoova, et need püüaksid neid; ja pärast seda ma läkitan paljude küttide järele, et need kütiksid neid kõigilt mägedelt ja kõigilt künkailt ning kaljulõhedest!”
See oli meie Issand, kes innnustas kaht noort kalameest liikuma postipaadiga piki ühte Arktika jõge põhja poole, maabuma mahajäetud paikkonnas, liikuma risti ja põiki läbi soode ja metsade, rändama kilomeetreid, et lõpuks leida üles suur juutidest koosnev küla, kes oli tsiviliseeritud maailmale peaaegu kadunud.
See oli meie Issand, kes liikus ühe kartmatu naise südames – niisugune on Tema valik kalameestest – et otsida eraldatud küladest, sageli vaenulikus ümbruses endise N Liidu vabariikidest Tema omandrahvast ja aidata neil minna koju. Tema on juhtinud teisi kalamehi suurtesse linnadesse, hoolsalt otsides kohti, kus võivad elada juudid.

Jumal taastab Iisraeli – rahva, maa ja lepingu
Iisraeli Jumal otsis samuti rahvaid, kelle kaudu ta armastas oma Maad, oma rahvast ja oma tõotusi. Tema leidis paljusid selle töö eest pidevaid eestkostjaid ja palvetajaid. Paljud inimesed annavad kuid, isegi aastaid oma elust, et viia täide Jumala väga erilisi ettekuulutusi Põhjamaade kohta.
Me leidsime paljusid, kes annetasid raha, et Jumala töö võiks edasi minna. Kaheksa-aastane laps on mõistnud Tema plaane ja andnud oma taskuraha, et juudid võiksid koju jõuda. Edukas ärimees pidas Püha Vaimu nõudmist väga tähtsaks ja investeeris heldelt sellesse teenistusse.
Kõik see on olnud Jumala püha töö, tema plaanide täitmine taastada Iisrael – rahvas, leping ja maa. Kuid ta on leidnud tuhandeid neid, kes soovivad on südameis olla instrumendid, kelle kaudu Jumal õnnistab Iisraeli. Tõesti, Tema kes hajutas Iisraeli, on teda koju toomas. Milline aukartust sisaldav, kuid samas alandlik privileeg. Kogu tänu ja au olgu Temale!
1 Sa 7:12: “Siis Saamuel võttis ühe kivi ning asetas Mispa ja ja Seeni vahele, pani sellele nimeks Eben-Eeser ja ütles: “Siitsaadik on Jehoova meid aidanud. Nõnda alistati vilistid ja nad ei tulnud enam Iisraeli maa-alale; ja Jehoova käsi oli vilistide vastu kogu Saamueli eluaja.”

Liikudes Tõotatud Maale

Nii palju on õppida Joosua raamatu esimestest peatükkidest. Iisraeli rahvas on valmis sisenema maale, mille Jumal tõotas Aabrahamile sadu aastaid varem. Välja arvatud üksikud väljapaistvad erandid, kogu iisraellaste sugupõlv, kes lahkus Egiptusest ja koges imepärast pääsemist läbi Punase mere, suri, ilma et oleks jõudnud Tõotatud Maale. Heebrea kirja 4. peatükk seletab, et see juhtus nende uskmatuse, sõnakuulmatuse ja südame paadumise tõttu.

Jumala ligiolu nõuab pühakirja täielikku tundmist
Uus põlvkond peab selgeks saama tähtsad õppetükid, enne kui nad pääsevad Tõotatud Maale. Kõigepealt saab nende juht Joosua kinnituse, et Jumal on temaga, nagu Ta oli Moosesega. Aga samuti hoiatatakse Joosuat, et Jumala ligiolu nõuab temalt pühakirja täielikku järgimist (Joosua 1:8) ja julgust. “Ärgu lahkugu see käsuõpetuse raamat sinu suust, vaid mõtle sellele päeval ja öösel, et sa peaksid hoolsasti kõike, mis sinna on kirjutatud, sest siis õnnestub su teekond ja siis on sul kordaminek!”
Tundeid siin ei mainita. Samuti mitte isiklikku mugavust. Piibli üle mõtisklemine (üks võtmedistsipliin, mida kogudus praegu kahjuks eirab) antakse käsuna, mitte soovitusena. On vaja võidelda, et saada kätte Jumala tõotused! See on alati nii.
Järgmises peatükis näidatakse päästvat usku paganast prostituudi Raahabi läbi. See naine näitas üles palju rohkem vaimulikku eristusvõimet kui Jeeriko mehed, kes kuritarvitasid teda. See on eelpilt ja kirjeldus Issanda Jeesuse halastusest naiste vastu, kes olid samal moel ahistatud meeste poolt valitsetud ühiskonnas.
Patu läbi paadunud südamed
Joosua raamatu kolmandas peatükis kirjeldatakse Jordani jõe ületamist. Seaduselaegas, mis sümboliseerib Kristust, peab minema ees. Seda kannavad preestrid õigel moel.
Jumal blokeerib üleloomulikult Jordani jõe voolu, nii et Iisraeli rahvas võib minna läbi kuiva maa. Seaduselaegas püsib jõe sängi keskel, kuni kõik on turvaliselt üle läinud. Läbiminek sellisest takistusest oli Joosua kui juhi kutsumise kinnitamise algus kogu rahva ees. Jo 3:7: “Ja Jehoova ütles Joosuale: “Täna ma hakkan sind suureks tegema kogu Iisraeli silmis, et nad teaksid, et mina olen sinuga, nõnda nagu ma olin Moosesega.””
Jo 4:14: “Sel päeval Jehoova tegi Joosua suureks kogu Iisraeli silmis ja nad kartsid teda, nõnda nagu nad olid kartnud Moosest, kogu ta eluaja.”
See oli ka Jumaliku armu tegu Jeeriko inimeste jaoks ja ka teiste maa elanike jaoks. Nad teadsid hästi, kuidas Jumal oli lõhestanud Punase mere (Jo 2:10). Kui nad nüüd kuulsid uuest Jumala-poolsest veeseiskamisest Iisraeli jaoks, oleksid nad pidanud põgenema sealt maalt, et oma elusid päästa, aga nende südamed olid paadunud patu pettuse läbi. Mälestuskivid sellele sündmusele on kästud paigaldada peatükis neli.
Kui kiiresti me unustame Tema heateod
Jumal teab, kui kähku me unustame head asjad, mis ta meie jaoks on teinud. See on põhjus, miks päevik vaimulikest sündmustest on nii hea. Võime kirjutada üles sõnumeid pühakirjast, mis meie vastu räägivad, ja teisi julgustussõnu. Me võime neile tagasi vaadata isegi kuid hiljem, me võiksime neist kasu saada ajal, kui oleme vaimulikult kuivas kohas.
Me võime teha ka ülestähendusi oma palvetest, et siis, kui vastus jõuab kohale, tuleb see meile meelde ja meie usk saab tugevaks.
Kehtib usk, mis on tegev armastuse kaudu
Joosua raamatu 5. peatükis lõigatakse kõik selle rahva mehed ümber. 1. Ms 17:9-14 annab Jumal käsu ümberlõikamise märgi tegemiseks, mis peab näitama erilist lepingusuhet Iisraeliga. Igaüks, kes ei soovi oma lihalikku loomust maha panna sellisel moel, pidi ära lõigatama Iisraeli rahva hulgast. Aga kõrbes rändav põlvkond oli lubanud Jumala seadust ignoreerida. Egiptlased lõikasid oma poisse ümber 13-aastaselt – sellest tuli ka “Egiptuse teotus“ Iisraeli vastu, et panna Iisraeli seda tava täielikult hülgama. Meditsiiniliselt rääkides on 8. päevimiku elus ideaalne opereerimiseks, see on põhjustatud just sel ajal toimuvatest muutustest beebi verekoes.
Täna, nende jaoks, kes on Kristuses, on ihulik ümberlõikamine tähenduseta vastavalt Gal 5:6: “Sest Kristuses Jeesuses ei kehti ümberlõikamine ega ümberlõikamatus, vaid usk, mis on tegev armastuse kaudu.” Võtmemärksõna on usk, mis tegutseb armastuse läbi. Täna me peame käima vaimu järgi, mitte liha või vana loomuse järgi. Kui me ei tee seda, siis me kaotame oma soolasuse ja meid trambitakse inimeste jalge alla ja pilgatakse teenitult silmakirjalikkuse pärast.
Meie lahing on vaimne
Täpselt õigel ajal saab otsa manna, üleloomulik toiduga varustamine. Nüüd on võimalik toitu koguda loomulikul teel Tõotatud Maalt.
Pühakiri õpetab, et just mehed normaalses tööeas peavad töötama. Pärast seda ja alles siis näeb Joosua “Jehoova sõjaväevürsti”. Kuna selline isik nõuab kummardamist ja austamist, siis nõutakse kingade äravõtmist. ja teda kutsutakse Issandaks. Jo 6: 13-15: Ja Joosua olles Jeeriko juures sündis, et ta tõstis oma silmad üles ja vaatas, ja ennäe, ta ees seisis üks mees, paljastatud mõõk käes! Ja Joosua läks tema juurde ning küsis temalt: ”Kas sa oled meie või meie vaenlaste seltsist?” Ja tema vastas: “Ei, vaid ma olen nüüd tulnud kui Jehoova sõjaväe vürst!” Siis Joosua heitis silmili maha ja kummardas ning küsis temalt: “Mida mu Issand räägib oma sulasele?” Ja Jehoova sõjaväe vürst ütles Joosuale: “Võta kingad jalast, sest paik, kus sa seisad, on püha!” Ja Joosua tegi nõnda.” Paljud usuvad, et siin on kirjeldatud Issanda Jeesuse Kristuse ilmumist. Ta ilmub sõjamehele Joosuale sõjamehena. Ta ilmus Aabrahamile rännumehena. Joosuat kutsutakse üles lahingusse, nagu ka meid. Kuigi meie lahing on vaimne, võib see olla äge ja selles on ohte. Joosua küsib väga arukalt otsekohe, kelle poolt on see sõjamees. Issand on nagu alati oma poolel.
Jumala sõna on kõige usaldusväärsem
Tema mõõk on juba paljastatud, mis näitab, et Tema vaenlaste häving on kindel. Joosuale antakse lahingu plaan. See plaan on pehmelt öeldes ebaharilik. See viib ta koos oma rahvaga pilgete alla. Ükski sõjakomitee ei nõustuks sellega iialgi. Nad peavad minema päris pikale marsile ümber linna, püüdes jääda noole ulatusest väljapoole ja nii kuus päeva järjest. Seitsmendal päeval pidid nad vaenlaste solvangute ja pilkavate häälte saatel käima seitse korda ümber linna. Jeeriko kaitsjad tundsid end turvalisemalt kui iialgi varem oma väga tugevate müüride taga.
1976.a. külastasin Jeerikot grupi inimestega meie kibutsist. Meie giid seletas (suutes mingil moel hoida tõsist nägu), et Joosual oli primitiivne seismograaf ja ta suutis teha kindlaks algava maavärina! Tegelikult langesid müürid kokku täpselt sel ajal, kui Jumal oli öelnud, et nad langevad. Jumala sõna on kõige usaldusväärsem asi, mis on inimestele teada antud.
Raahab ja tema perekond päästeti usu läbi, ülejäänud hukkusid. Joosua annab edasi tõsise hoiatuse Jumalalt, et keegi ei üritaks seda linna uuesti üles ehitada.,
Seda nõuannet ignoreeris aastaid hiljem õel kuningas Aahab. Siiski näitab Jumal oma armu, kui Eliisa puhastab veevarud linnas, mida kunagi ei oleks tohtinud ehitada.
Issand korraldas Iisraeli rahva üleüldise puhastamise enne maale sisenemist. Ranged hoiatused anti rahvale Moosese kaudu, mis on kirjas 5Ms raamatu lõpus. Issand andis armuliselt kõigile teada, et see oli üksnes Tema üleloomulik vägi, mis lubas neil siseneda maale ja võita vaenlasi.
Issand, meie ainus tõeline kapten annab meile kõik võidud, ta nõuab meie sõnakuulelikkust (selle eest hoolitseb Tema Püha Vaim meie sees), et Tema jumalik soosing võiks jätkuda. Hoor Raahab leidis elu ja vabaduse läbi oma usu ja sõnakuulelikkuse. Kahjuks juhtus see samal päeval, kui Haakan ja (võibolla veel teised?) varastasid keelatud asju, kuigi nad kõik olid näinud Jumala headust ja väge. Hoidku meie Issand Jeesus meid igaüht oma armastava plaani keskel!
Kui me käime edasi palvemeeles, kui meie elu on täis armastavat usku ja sõnakuulelikkust, siis me saame näha Iisraeli õnnistamist. Vaatamata löökidele neilt, kes seisavad meie vastu, me saame rikkalt õnnistatud, sest Jumala sõna Aabrahamile on igas osas niisama usaldusväärne kui sõjaplaan, mille Jumal andis oma sulasele Joosuale.
1Ms 12:3: “Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vande alla need, kes sind neavad, ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal!”

admin Teoloogia

Comments are closed.