Home > Peatoimetaja veerg > Mida oodata Iisraeli reisist?

Mida oodata Iisraeli reisist?

august 1st, 2004

Peeter Võsu

Alates 1993-ndast aastast on eestlastel olnud regulaarne võimalus külastada Iisraeli. Iisraeli reisi iseloomustavad: kallis hind; põhjalikud ülekuulamised juba enne lennukisse saamist; tuttavate ohked, et kas ikka julged, ja pikk ettevalmistusaeg. Teisalt on teadmine, et see on maa, millest igal jumalateenistusel kõneldakse, mitmed paigad on saanud vaimusilmade ees elavaks Piiblit lugedes ja Püha Maad külastanud kristlased on jätkuvalt väljendanud selle kohta oma vaimustust.
Mida oodata Iisraeli reisist? Mis on olnud nende reiside kõrghetked ja miks sinna ikka ja jälle minnakse? Olen kaks aastat järjest rühmi Iisraeli viinud ja huvi selle maa vastu tundub üha kasvavat. Kas see ei ole ohtlik? Elus ei ole võimalik kõiki ohtusid vältida. Kas 11. septembril 2001 Maailma Ärikeskuse majas viibivad inimesed mõtlesid seal varitsevale ohule? Riigis valitses rahu ja julgeolek, kuid üle 4000 inimese hukkus mõne hetke jooksul.
Kas Iisraelis on ohtlik? Seal on terroriste, kes on huvitatud paanika ja surma külvamisest, kuid enamik neist, üle 90% tabatakse enne nende kurjade kavatsuste teostamist. Peaaegu kõikjal avalikes kohtades on näha mundris korravalvureid, kes otsivad läbi ka kohvikutesse või turule sisenejad, rääkimata suurematest üritustest osavõtjatest. Sellised kaitsemeetmed loovad seal viibides turvalisuse tunde.
Milline on tüüpiline Iisraeli reisija? Kas rikas? Või seiklushimuline? Või eriti julge? Minu rühmas on keskmine Iisraeli reisija olnud keskealine Eesti keskmise maksujõuga inimene. Mõni noor ja mõni vanemas eas inimene. Mõni reisija on olnud üsnagi arglik ja mitmed läksid 2002. aastal peaaegu paanikasse, kui riiki sisenemisel tuli kaks tundi passikontrolli ülemuse otsust oodata. Mitmed reisijad on aastaid spetsiaalselt selleks reisiks raha säästnud. Olulise ühise omadusena võiks välja tuua kõikumatu usu Iisraeli Jumalasse ja tema tõotustesse, kaasaarvatud need tõotused, mis on antud Iisraeli maa ja rahva kohta praeguseks ajaks. Samuti igatsuse näha oma silmadega võimalikult palju paiku, millest kirjutab Piibel.
Iisraeli ei tasu reisida neil, kes soovivad odavalt päikesekuumuses puhata. Reisi kulud mitmes mõttes sarnastesse maadesse, Vahemere äärde on ligi kaks korda madalamad. Kanaari saared on päikese ja mere nautijaile ja lihtsalt puhkajaile kindlasti parem valik.
Miks siis ikka Iisraeli?
Iisraeli reis on eelkõige palverännak Piibliga seotud paikadesse. Territooriumil, mis on ainult pool Eestist, on nii Vana kui ka Uue Testamendiga seotud paiku palju. Neid on palju rohkem, kui suudaks ühe reisi kavasse mahutada. Emotsioonid, mis täidavad Kapernauma sünagoogi külastamisel Galilea järve kaldal või Jeruusalemmas, Hauaaias viibimisel, on kirjeldamatud. Jeesuse eluga seotud paiku on peale lugematute kohtade Galileas ja Jeruusalemmas ka Naatsaretis, Betlehemas ja mitmel pool mujal. Veelgi rohkem on paiku, mis on tuntud Vanast Testamendist. Masada kindluses käies elustuvad Iisraeli rahva kangelaslikud võitlused oma iseseisvuse eest. Ein Gedi kõrbe mägiradadel võib tajuda emotsioone, mida tundis kuningas Taavet, kui ta põgenes Sauli eest ja mitmed meie Piiblis olevad psalmid kirjutas. Möödunud aasta üheks kõrghetkeks oli Karmeli mäel viibimine, kus Eelija oli taevast tule alla kutsunud, mis põletas ära ohvrilooma, vee ja kivid selle paiga ümber. Samast paigast avanes vaade Meggido tasandikule, mille kohta on ettekuulutus viimaseks lahinguks (Harmagedon).
Kes on reisidel käinud, on kindlasti ka märganud, et kontaktid inimestega jätavad alati tugevama mulje kui külastatavad paigad. Viimasest reisist on eredalt meeles kaks noort, armees teenivat tüdrukut, kelle intervjuu sain videolindile. Eriline oli nende juures kodumaa armastus ja arusaamine armee teenistuse vajalikkusest, et kodumaad kaitsta. Nad olid Venemaalt lahkunud viis aastat tagasi ja Iisraeli elama asunud ning teenisid kolmandat aastat armees.
"On küll ohtlik", ütlesid nad, "kuid meil ei ole siit kuhugi minna. See on meie ainus kodumaa ja me oleme valmis seda kaitsma".
Meenuvad ka mitmed religioossed juudid, kes pärast Jeruusalemma Marssi tulid rahvusvahelistele osavõtjatele oma tänulikkust väljendama. Eesti rühma juures seisatasid mitmed juudi perekonnad, kes ütlesid tänusõnu spontaanselt, kogu südamest. Meeldejäävaid kohtumisi oli igal päeval täiesti erinevate inimestega. Nad kõik olid sõbralikud, tuleviku suhtes optimistlikud, positiivse ellusuhtumisega ja kõrge moraaliga. Ateiste me ei kohanud.
Kohtumisi oli ka Eestist Iisraeli elama läinud inimestega, kes oskasid väga meeldivalt ja objektiivselt sealset olukorda kirjeldada.
Rahvusvaheline Kristlik Suursaatkond Jeruusalemmas on oma 24aastase tegevusega saavutanud hea reputatsiooni nii Iisraeli rahva kui juhtide juures. Iisraeli reis JRKS korraldatava suurürituse – lehtmajade pühade konverentsi ajal lisab Püha Maa nägemisele väga olulise elemendi – kohtumise Iisraeli peaministri ja mitmete teiste riigi- ja usujuhtidega. Iisraeli riiklikku toetust oli viimase reisi ajal tunda juba riiki sisenemisel. Piirikontrollijaid oli instrueeritud, et selle ürituse raames saabuvad rühmad on usaldusväärsed. Jeruusalemma Marss, peaministri kõne, presidendi vastuvõtt ja mitmed teised erilised kohtumised olid tõelisteks boonusteks, mis lisasid nii emotsioone kui ka arusaamist Iisraeli olukorra ja võimalike arengute kohta.
Peaminister ja turismiminister tsiteerisid korduvalt oma kõnedes Piiblit. Nad viitasid sellele nii kristlaste ja juutide ühtsuse kontekstis kui ka seoses oma veendumusega, et Piibli prohvetikuulutused ei kuulu vaidlustamisele, vaid need täituvad.
Iisraelis nähtu ja kuuldu viitab selgelt prohvet Hesekieli kuulutuse täitumisele. Hesekieli 37:7-10 kirjeldab praeguse aja sündmusi Iisraelis: "Luud lähenesid üksteisele, iga luu oma luule. Ja ma vaatasin, ja ennäe, neile tulid kõõlused ja kasvas liha, ja nahk kattis neid pealtpoolt; aga vaimu nende sees ei olnud. Siis ütles ta mulle: "Kuuluta vaimule, kuuluta, inimesepoeg, ja ütle vaimule: Nõnda ütleb Issand Jumal: Vaim, tule nelja tuule poolt ja puhu neisse tapetuisse, et nad saaksid elavaks!" Ja ma kuulutasin, nagu ta mind käskis; ja neisse tuli vaim ja nad said elavaks ning tõusid jalgadele – päratu suur vägi".
See kirjakoht Piiblis kirjeldab lühidalt ja löövalt olukorda, kus suures osas oma identiteedi kaotanud juudid on tulnud kokku 102 riigist, absoluutselt erinevatest kultuuridest, nagu kuivanud luud. Neile tekivad kõõlused, ühendavad lülid, liha ja nahk. Nad muutuvad sisuliselt üheks rahvaks. Aga vaimu neis veel ei ole.
Enamik maailma kristlasi ütleb, et milleks neid toetada, nad ei ole ju kristlased. Piibel ütleb, et kui nad on kokku tulnud ja kõik muu on paigas, siis inimese poeg peab neile kuulutama, et neisse tuleks vaim. Edasi võib samast peatükist lugeda, et Jumal avab hauad ja viib Iisraeli rahva omale maale, Iisraeli maale. Kirjas on isegi fakt, et saab olema üks riik, mitte kaks, nagu oli prohveti eluajal. See kuulutus on täitunud esimest korda rohkem kui 2000aastase ajaloo vältel, mis lahutab meid prohveti kuulutusest. See on erakordne ja annab hea põhjuse minna seda maad ise, oma silmaga vaatama. Veel saab liituda tänavusügisese reisiga või reisidega igal järgneval aastal, kuni võimalused selleks on avatud.

admin Peatoimetaja veerg

Comments are closed.