Home > Teoloogia > Maailmal on vaev vabaneda ANTISEMITISMI-TAAGAST

Maailmal on vaev vabaneda ANTISEMITISMI-TAAGAST

november 1st, 2004

Piret Udikas

Inimkond ei ole kahjuks vaatamata kohutavatele õppetundidele suutnud vabaneda rassismi ühest levinumast vormist – antisemitismist, sellega tallates jalge alla kõik Jumala käsud.

Tapmise, varastamise, himustamise ajalugu
"Sa ei tohi tappa!" Antisemitismi ajalugu läbi sajandite on tapmise ajalugu, mille "krooniks" sai kuue miljoni juudi tapmine Teise maailmasõja ajal.
"Sa ei tohi varastada!" Jumala rahva füüsilise hävitamisega käis kaasas nende vara laialitassimine ja -jagamine, tihti tasuti sellega tapatöö eest.
"Sa ei tohi tunnistada oma ligimese vastu valetunnistajana!" Antisemitismi ajalugu on vale ajalugu.
"Sa ei tohi himustada oma ligimese koda… ega midagi, mis su ligimese päralt on!" Tapetud juutide paljaksriisutud kodudes seadsid end sisse himustajad. Antisemitismi ajalugu on himustamise ajalugu.

Juudid peavad tulema koju
Hiljaaegu kutsus Iisraeli peaminister Ariel Sharon rahvuskaaslasi Prantsusmaalt, aga ka kõikidest maadest tulema koju, Iisraeli.
"Viimasel ajal oleme kogenud antisemitismi uut lainet kogu maailmas," ütles Iisraeli peaminister. "Juudid peavad tulema omale maale mitte vihastena, mitte hirmu tõttu, vaid sellepärast, et siin on nende kodumaa," ütles peaminister Sharon.
Juutide olukorda Prantsusmaal ei hõlbusta sealne demograafiline situatsioon. Seal elab praegu 600 000 juuti ja 5 miljonit moslemit.
Hiljuti vastas Ariel Sharoni kutsele 200 juuti, kes tulid Iisraeli Prantsusmaalt. Tel Avivi lennujaamas korraldasid iisraellased neile südamliku vastuvõtu.
Viimasel ajal on ägenenud juudivaenulikud väljaastumised mitmel pool Euroopas. Pariisis peksti juudi kooli õpilast. Strasbourgi lähedal rüüstati järjekordselt juudi kalmistut ja rüvetati 120 hauda. Arvatakse, et see võis olla ka satanistide kätetöö. Üsna sagedased on juutide kalmistute rüüstamised Saksamaal. Hiljuti võis maailm "nautida" just selles riigis neonatside rahvusvahelist kokkutulekut.

Ka Eesti teeb murelikuks
Eesti juudi kogukonna esinaine Cilia Laud kinnitab sageli avalikes esinemistes, et Eestis pole kunagi riiklikul tasemel antisemitismi olnud.
Tänu Jumalale, et see nii on olnud, kuid inimeste seas võib siiski küllalt sageli kohata meeleolusid, mis täiesti ootamatult toovad esile juudivaenulikkust ka argielus. Hoonete seintelt on võidud lugeda faðismimeelseid loosungeid. Interneti Delfi-portaal talub kõike, ka kõige nurjatumaid ja õelamaid solvanguid juutide ja neisse lugupidavalt suhtuvate inimeste aadressil.
Hiljaaegu sai Tallinnas valimatu sõimu osaliseks kristlasest naine, kes kandis kaelas Taaveti tähte ja risti. Väga kahetsusväärne on natsiaegse ideoloogia väärtustamine ükskõik, mis kujul – kokkutulekutena, mälestusmärkide avamistena, suurte ühisüritustena. Faðism ei ole kogu inimkonnale toonud midagi peale kannatuste ja meie, natside okupatsiooni läbiteinud rahva osa oleks kuritegeliku reþiimi häbeneda ja hukka mõista. Eriti kurb on see, kui ajakirjandus ja avalik arvamus ei oska võtta selget seisukohta ja läheb kaasa ohtlike ideedega.
Inimkond näib olevat teel järgmisse katastroofi.

admin Teoloogia

Comments are closed.