Home > Sionism > SADA TUHAT PALVEVASTUST – juutide tagasipöördumine koju

SADA TUHAT PALVEVASTUST – juutide tagasipöördumine koju

november 1st, 2004

Tekste Ebenezeri juubeliväljaandest

Tänu sõnakuulelikkusele ja usule
Ebenezer (Ebenezer Emergency Fund International) alustas tööd tänu ühe mehe sõnakuulelikkusele ja usule – see mees oli Ðveitsi ärimees Gustav Scheller. Lahesõja päevil 1991.a. ütles Jumal Gustavile: "Nüüd on käes aeg aidata mu rahval minna koju Iisraeli." Just põhjamaalt – tookordsest Nõukogude Liidust. "Vaata, ma toon nad põhjamaalt ja kogun nad maa viimseist äärist; nende hulgas on üheskoos pimedaid ja jalutumaid, rasedaid ja sünnitajaid: suure hulgana tulevad nad siia tagasi!"(Jr 31:8)
Nii sündiski Ebenezer, varsti, Juudi Agentuuri finantseerimisel, jõudsid Tel Avivi Budapesti ja Varssari kaudu 720 juuti.
Seejärel andis Jumal nõu viia oma rahvas koju laevadel. Jälle tänu Gustav Schelleri sõnakuulelikkusele ja usule sai see teoks. Kahe kuuga viidi Odessa kaudu üle Musta mere Haifa sadamasse 1400 juuti.
1993.aastast, kui Ebenezer üüris Ukraina laeva Dmitri Ðostakovitð, sai laevatee peamiseks viisiks juutide toomisel Pühale Maale. Iisraeli enda laevaga “Jasmine” viidi 2003. aasta oktoobriks Iisraeli 100 000 juuti.
Paljud juudid aidati jõuda Tel Avivi lennukiga Juudi Agentuuri sponsoreerimisel paljudest endise N Liidu paikadest, ka Kaug-Idast, Siberist, Kesk-Aasia viiest riigist: Kasahstanist, Kõrgõstanist, Uzbekistanist, Tadþikistanist ja Turkmeeniast, samuti Armeeniast, Gruusiast, Moldovast ja Valgevenest.
Ebenezeril on kontorid Inglismaal, USAs, Ðveitsis ning kaastöölised 23 riigis. Paljudes paikades asuvad baasid, mille kaudu töötajad ja vabatahtlike meeskonnad üle maailma otsivad juute ja näitavad neile vastavalt Piiblile teed koju.
Lisaks annavad Ebenezeri kaastöötajad humanitaarabi, samuti aitavad kristlased toiduabi, riietuse ja meditsiiiniabiga ning muudel aladel.
Juutide kojupöördumist on oluline mõista ja kaasa aidata kristlastel, sest nemad peaksid mõistma, et meie juured on sügaval valitud rahva saatuses, ja kui me aitame kaasa juutide kojupöördumisele, täidame me Tema suurt missiooni.

Jumala igavesed tõotused Iisraelile
Vana Testamendi 39 raamatus, mis pandi kirja paljude sajandite jooksul, näeme hämmastavalt püsivat teemat: Jumala kutse, leping on ühe mehe ja tema järglaste peal. Aadama järglased degenereerusid jumalatuks sugupõlveks, kelle iga mõte oli üksnes kuri. Põlvkonnad, kes sündisid enne Noad, käitusid üha enam väljakutsuvalt Jumala suhtes.
Jumal sirutus alla Mesopotaamiasse ja valis mehe, kelles nägi oma rahva arengut.
Tema ülesanne oli "olla valgus rahvastele" (Js 42:6), näidates, et Jumal on õiglane ja hea, kes on väärt kiitust ja kummardamist.
Jumala sõnad Aabrahamile on otsesed ja lihtsad: kui nad käivad Tema teedel, Ta õnnistab neid. Jumal lubas samuti õnnistada igaüht, kes õnnistab Aabrahami.
Just meie päevil on need õnnistused täitumas . Meie Jumal liigub taevas ja maa peal, et viia täide iga oma tõotus. Iga tema sõna saab igaveseks tõeks.
Iisraeli taastamine on piisavaks aluseks, et mõista, mis toimub täna. Tema rahvas, Tema leping, Tema maa tõestab ajastute lõppu ja Issanda tagasipöördumist.

admin Sionism

Comments are closed.