Home > Sionism > Eesti juudi kogudustest on järel vaid killud – Holokaustipäev Eesti kogudustes

Eesti juudi kogudustest on järel vaid killud – Holokaustipäev Eesti kogudustes

mai 1st, 2005

Piret Udikas

Viljandis oli holokaustiteemaline seminar

Viljandi Evangeelse Uue Elu kogudus eesotsas pastor Margit Saksaga korraldas holokaustipäeva meenutamiseks seminari. Viljandi baptisti kogudusse kogunes umbes 30 inimest linna erinevatest kogudustest, et saada enam teada holokaustist ja Eesti juutide saatusest.
Viljandi Elu Sõna koguduse pastor palvetas Teises maailmasõjas süütult hukatud inimeste pärast.
Seminarist võtsid osa ka Viljandi juudi kogukonna esindajad Sheina Baran ja Sheina Blumberg, kes meenutasid enda ja oma rahva saatust kurjadel sõja-aastatel.
Viljandi juudi kogukond oli sõja eel küllalt suur – üle saja liikme. Enamik kohalikest juutidest pages sõja eest Venemaale. 20 juuti, kes jäid Viljandisse, hukati. Kahjuks ei ole Viljandi juutide hävitamise kohta säilinud väga palju andmeid, kuid on olemas nimekiri hukatud juutide kohta. Samuti on säilinud Viljandi politseiprefekti korraldus Viljandi mustlaste arreteerimiseks, kes samuti hukati. Mõned arhiivitoimikud räägivad ka üht-teist hukatud juutide varanduse käekäigust – mitte midagi ei jäetud saatuse hooleks, vara võeti arvele ja nagu arvata võib, läks see tapjate valdusesse. Nii hävitati küllalt suur Viljandi juudi kogukond.
Kahjuks ei ole ka sõjajärgsed aastad olnud Viljandis kuigi turvalised: juudid on pidanud taluma pilkesõnu, otseseid ähvardusi, mittemõistmist.
Holokausti seminaril räägiti ka sellest, kelle kätega saadeti korda need koletud kuritoed Eestimaa pinnal. Paljud kuritööd on jäänud avastamata, kuid arhiivi andmete, pealtnägijate ja ellujääjate tunnistuste järgi võib kindlalt öelda: juutide hävitamises osales Eesti omakaitse ja poliitilise politsei töötajaid ning mehi, kes olid selga tõmmanud Saksa mundri.

Pärnus süüdati küünlad endise juudi sünagoogi juures

Pärnus kogunesid kohaliku juudi kogukonna esindajad ja kristlased erinevatest kogudustest endise juudi sünagoogi-palvemaja ette, kus süüdati mälestusküünlad ja räägiti umbes 130 Pärnu juudi hukkamisest. Samas majas tapeti kõik Pärnu juudi lapsed.
Immaanueli koguduse pastor Joosep Tammo luges palve. Pärnu juudi kogukonna esindaja Jefim Frischer rääkis sellest, kuidas kulus pikki aastaid, et ainuke sõjas alles jäänud Pärnu sünagoog antaks juutidele tagasi. Nüüd viimaks on see toimunud, maja kuulub Eesti juudi kogukonnale.
Leinateenistus lõppes Pärnu koguduste vahelise ülistuskoori lauluga.
Holokaustipäev jätkus Immaanueli palvelas, kuhu kogunes üle poolesaja inimese. Koos vaadati Irina Stelmachi filmi “Su nimi olgu Iisrael”.
Raul Udikas rääkis sellest, mis juhtus sünagoogis juudi lastega.
Pastorid Aarne Heide ja Alari Allikas tõid Jumala ette kahetsuspalved. Kuulati veel ülistuskoori laulu ja oldi ühises teelauas.
Mälestuspäevast võttis osa ka umbes kümmekond inimest Pärnu juudi kogukonnast.

admin Sionism

Comments are closed.