Home > JRKS > Malcolm Hedding külastas Eestit

Malcolm Hedding külastas Eestit

mai 1st, 2005

Peeter Vosu

Märtsi alul viibis Jeruusalemma Rahvusvahelise Kristliku Suursaatkonna peadirektor Malcolm Hedding lühivisiidil Eestis. Malcolm Hedding kohtus 1. märtsil Eesti-Iisraeli parlamendi­rühmaga ja oli 2. märtsil Oleviste kirikus toimunud Iisraeli õhtu peakõnelejaks.
Kohtumiselt Eesti-Iisraeli parlamendirühmaga

Iisraeli külaline tutvustas Eesti-Iisraeli parlamendirühmale Euroopa Kristlikku Koalitsiooni Iisraeli Toetuseks. Samuti andis ta ülevaate Iisraelis toimuvatest sündmustest ja arengutest.
Malcolm Hedding tuletas kuulajatele ajaloost meelde, et Palestiina araablased alustasid võitlust juutide vastu 1948. aastal, kui praegused vaidlusalused maad kuulusid araabia kogukonnale ja olid Jordaania riigi koosseisus. Keegi ei rääkinud siis nendes paikades oma riigi loomise vajadusest. Alad, mida praegu nõutakse, olid araablaste valitsuse all kuni 1967. aastani. Palestiina Vabastusorganisatsioon loodi aastal 1964.
Hr. Hedding tõi parlamendirühmaga kohtumisel välja Mahmoud Abbasi kohta huvitava fakti, mille ta oli kuulnud USA Valge Maja ametnikelt. Kui Arafat kohtumisel Sharoniga Camp Davidis aastal 2000 oli Iisraeli tingimustega nõustumas ja valmis alla kirjutama, oli Abbas saatjaskonna hulgas see, kes ütles, et juutidega kokku leppida ei tohi. Põhjuseks tõi ta nõude pagulaste lubamise kohta pöörduda kõigist araabia maadest Iisraeli. Selline nõue ei ole ju kuidagi seotud maade jagamisega juutide ja araablaste vahel. See näide paneb küsimärgi alla kogu läänemaailma lootuste panemise Mahmoud Abbasile kui võimalikule rahu saavutajale Lähis-Idas.

Iisraeli õhtul Oleviste kirikus

Iisraeli õhtul Oleviste kirikus rääkis Malcolm Hedding Iisraeli rollist maailma ajaloos. Jumala valitud rahvana on Iisrael olnud läbi aegade nii sisemise kui ka välise surve all.
Ajaloos on üritatud Iisraeli täielikult hävitada mitmeid kordi. Seda püüdsid teha egiptlased Moosese ajal; Babüloonia ja Pärsia impeeriumid, millest jutustab Piiblis Estri raamat; Rooma impeerium esimesel sajandil; keskajal mitmel korral; Saksa natsionaalsotsialistid Hitleri juhtimisel; araabia riigid pärast Iisraeli taasiseseisvumist. Püüe Iisraeli hävitada ei ole olnud ainult poliitiline, vaid eelkõige vaimulik vastasseis. See on olnud väljakutse Jumala plaanide teostumise vastu.
Sisesurve on samuti eelkõige vaimu­lik. Jumala valitud rahvana saab Iisrael ainult Jumalaga kooskõlas elades olla edukas ja elada rahus omal maal. Oma sõnavõtus nimetas Malcolm Hedding seda ka põhjuseks, miks Jumal lubab tänapäeval Iisraelile kannatusi.
Tänapäeva Iisraeli tagasipöördumist oma maale on kõige detailsemalt ette kuulutanud prohvet Hesekiel oma raamatu peatükkides 36-39. Hesekiel nägi ette ka selle, et Jumal toob oma rahva tagasi enne, kui rahvas Jumala poole pöördub. Iisraeli riigi taasloomine on esimeseks korraks ajaloos, kus selline asi toimus. Samuti kuulutas Hesekiel ette, et olles omal maal, pöördub rahvas taas Jumala poole. Seda aega me veel ootame. Esimesed märgid sellest aga juba ilmnevad.
Kolmanda olulise faktorina Iisraeli vaimuliku perspektiivi arengutes nimetas Malcolm Hedding Iisraeli Messia sünni­maana. Iisrael oli paigaks, mille Jumal oma suveräänsuses valis Lunastaja saatmiseks kogu inimkonnale. Iisrael on samuti paigaks, kuhu Kristus tuleb tagasi. Ka selle kohta on Piiblis palju viiteid. Päeva ega tundi, millal see toimub, ei tea keegi. Teada on vaid see, et enne seda pidid juudid Iisraelis oma riigi taastama, see on juba toimunud.
Olevistes peetud kõne järel oli igaühel võimalik külalisele küsimusi esitada. Enamik neist puudutas Gaza loovutamist Palestiina araablastele. Kommentaariks ütles hr. Hedding, et ilmselt ei ole Iisrael veel vaimulikult nii kaugel, et Jumal saaks kogu maa neile anda. Iisrael on veel sekulaarne riik. Tänapäeva poliitiline reaalsus on see, et väikese hulga isikute turvamine vaenuliku rahva keskel on liialt kulukas. Ometi ei kahelnud Malcolm Hedding selles, et õigel ajahetkel saab Iisraelile kogu tõotatud maa.

Malcolm Heddingi unikaalne posit­sioon

Malcolm Hedding oli Eestis teist korda. Eestit külastas ta viimasena ringreisil, mis algas Saksa ja Belgiaga. Siia tuli ta pärast üle nädala kestnud kohtumisi Soomes.
Malcolm Hedding on Euroopa Kristliku Koalitsiooni Iisraeli Toetuseks asutaja­liige, see toimib Euroopa Liidu institut­sioonides. Samuti kuulub ta Iisraeli parlamendi kristliku toetusrühma koos­seisu. Tänu tema selgetele seisu­kohtadele ja nende oskuslikule välja­ütlemisele on Jeruusalemma Rahvus­vaheline Kristlik Suursaatkond saanud kristliku organisatsioonina ametliku tunnustuse Iisraeli partneri ja sõbrana. See on unikaalne positsioon, mis aitab kristlasi mobiliseerida Jumala kavatsuste täitmiseks maailma arengute praeguses etapis.

admin JRKS

Comments are closed.