Home > Lühisõnumid > UUDISEID

UUDISEID

mai 1st, 2005

Surmast ellu
Traagiliselt surnud 22aastane iisraellane hukkus pärast oma armeeteenistust reisil USAs. Kuid tema surm andis elu viiele Iisraeli kodanikule, kes vajasid organeid, et edasi elada.
Loetud tundide jooksul pärast õnnetust saadeti tema keha Iisraeli, kus ta süda, maks, kopsud ja mõlemad neerud siirdati viiele inimesele, kes olid vanad 9 kuni 42 aastat.

Beslani pered said abi
Ebenezeri Abifondi töötajad aitasid Venemaal Beslanis tragöödiasse sattunud juudi peresid. Üks tütarlaps, kes koos perekonnaga hiljuti Iisraeli elama läks, oli õppinud just selles koolis. Ta oli shokeeritud sellest, mis juhtus tema endiste koolikaaslaste ja õpetajatega. Ka tema oleks võinud sattuda terroristide kätte, kui ta ei oleks veidi varem asunud elama Iisraeli.

Sõjakad tülinorijad
Tänu Jumala sekkumisele hoitakse Iisraelis ära sadu terrorirünnakuid. Hiljuti tõkestati näiteks megarünnak Ashdodi linnas, mis oleks võinud tuua kaasa väga suuri keemiliste ainete kahjustusi. 14aastane primitiivse mõtlemisega nooruk oleks olnud valmis terrorirünna­kuks ja surmaks – 22 dollari eest.
Terrorisõda on ka sõda närvidel. Hizbollah`i terroriorganisatsioon ründab Iisraeli rakettidega Lõuna-Liibanonist, et provotseerida juudiriiki ründama Süüriat ja Iraani.

Õnnistatud rahvas

Juudid moodustavad USA elani­kest vaid kaks protsenti. Kuid pool riigi kõige rikkamatest inimestest, multimiljo­näridest, on juudid. Kolmandik heatege­vusse suunatud rahast pärineb samuti juutide käest.
Veerand kõigist Nobeli preemia oma­nikest on heebrea päritolu. USAs on iga viies ülikoooli profes­sor juut. 10 protsenti senati liikmeid on juudid.
Jah, Jumal on oma rahvast õnnis­tanud.

Juutide genealoogiakonverents

Piibli-aegadest tänaseni on genea­loogia juute paelunud. Viimase 20 aasta jooksul korral­datakse igal aastal konverentse, kus jagatakse informatsiooni sugupuude uurimise kohta. Sel aastal korraldas selle konverentsi Iisraeli Genealoogia Ühingu Jeruusalemmas.
Juutide Genealoogia Ühingu rahvus­vahelisse assotsiatsiooni kuulub 75 organisatsiooni 16 maalt. Järgmisel aastal peetakse genealoogiakonve­rents Las Vegases.
Internet pakub võimalusi saada palju huvitavat teada juutide genea­loogiast. Igaüks võib siseneda elektroonilisel teel Tel Avivi Dias­poraa muuseumi aadressil http://www.bh.org.il/Genealogy/index.aspx.

Oli edukas turismiaasta

Iisraeli majanduse languse üks põhjusi tuleneb turismist, mis viimastel aastatel, eriti seoses julma terrorisõjaga on näidanud langus­tendentsi. Eelmine aasta andis põhjust rõõmustamiseks. 2004. a. külastas Iisraeli 40 % turiste rohkem kui 2003. a.

"Tulevik ja lootus"

Iisraeli on tabamas samad tõved, mis teisigi maid, eriti sekulariseeruvat Euroopat. Iga päev tehakse riigis 150 legaalset aborti, arvatakse, et illegallseid operatsioone on koguni kaks korda enam.
Mitmed kristlikud teenistused on astunud inimelu hävitamise vastu. Haifas toimub 30. aprillil ja 1. mail konverents "Pühadus ja seksuaalsus".
Hiljuti tekkis Iisraelis veel üks teenistus, kes seisab sündimata iisraellaste elu eest – "Tulevik ja lootus".

Elevant Tamar tiinestus

Jeruusalemma Piibliteemalise loomaaia emaelevant Tamar on pärast kaheaastast üritamist viimaks tiinestunud, Tamar on üks neljast aasia emaelevandist selles loomaaias.
Appi tulid kunstliku viljastamise spetsialistid Saksamaalt. Inglismaa Whipsnade Wild Loomaaia elanik elevant Emmett on tulevase elevandibeebi isa.
Et elevantide tiinusaeg kestab 22 kuud, poegib Tamar 2006.aasta jaanuarikuus.

admin Lühisõnumid

Comments are closed.