Home > Sionism > Messiaanlikud kogudused Iisraelis on kasvamas

Messiaanlikud kogudused Iisraelis on kasvamas

august 1st, 2005

15 aasta eest arvati Iisraelis olevat kokku 2500 juuti, kes olid leidnud Messia – Jeesuse. Täna arvatakse messiaanlikke juute olevat 15 000, ja nende arv kasvab. Kui tollal olid messiaanlikud kogudused üksikutes suuremates linnades, siis nüüd paljudes kohtades.
Üha sagedasemaks saab tõsiasi, et messiaanlikud juudid ja araabia kristlased teenivad koos Issandat ja palvetavad üksteise eest.
Kui veel sajand tagasi ei tahtnud juudid suurt midagi teada Kristusest, siis tänapäeval uurivad paljud teadlased ajalugu ja Jeesuse osa selles.
Ka koolides on Jeesus muutunud küllaltki tuntud ja populaarseks isikuks – teda tunnustatakse kui silmapaistvat ajaloolist isikut.
Ameerika üks juhtivaid rabisid on avaldanud viimasel ajal Billy Grahami (s 1918) jutluste kohta ülivõrdes hinnanguid. Kuigi ta ei suuda aktsepteerida, et Jeesus on juutide Messias, on Billy Graham avaldanud talle erakordset mõju. Rabi lubas osaleda ka 20. sajandi suurima äratusjutlustaja ja kristluse levitaja Billy Grahami äsjasel teenistusel Ameerikas.

admin Sionism

Comments are closed.