Home > Teoloogia > PALVEPÄEV RAHU EEST JERUUSALEMMAS

PALVEPÄEV RAHU EEST JERUUSALEMMAS

november 1st, 2005

Peeter Võsu

Selle aasta 2. oktoobril toimus rahvus­vaheline palvepäev Jeruusalemma eest. Maailma kristlaskonna organiseeritud ühispalve Jeruusalemma eest sai alguse möödunud aastal. Tänaseks on sellega ühinenud sajad kristlased neljakümnest riigist. Jeruusalemm on läbi aegade olnud oluliseks sümboliks ja ajamärgiks kristlaskonnale.

Tänavu möödus 38 aastat Jeruusa­lemma linna taasühendamisest Iisraeli riigiga. Üle kolme tuhande aastase ajalooga Jeruusalemm sai sellega esimest korda viimase 1850 aasta jooksul uuesti juudi rahva omandusse. Kuuepäe­va­se sõja ajal 7. juunil 1967 sisenes kolonel Motta Gur oma rühmaga idapool­se Lõvivärava kaudu Jeruusalemma, vabas­tades iidse Templimäe ja kogu Jeruusa­lemma vanalinna Jordaania võimu alt Iisraeli valdusse.

Jeruusalemmast sai uuesti Iisraeli pealinn 1980. aastal. Otsekohe ähvardas Araabia Liiga kõiki riike, kes Jeruusa­lemma oma diplomaatilise kohalolekuga Iisraeli pealinnana tunnustavad, nafta­boikotiga. Enamik lääneriike tõmbaski "saba jalge vahele", viies oma diplo­maatilised esindused Tel Avivi. Mitme riigi kristlaskond ei nõustunud oma kodumaa ametliku positsiooniga (positsiooni puudumisega) selles suhtes. Oma seisukoha avalikuks väljenduseks loodi Jeruusalemma Rahvusvaheline Kristlik Suursaatkond.
Täna on 706 000 elanikuga pealinn Jeruusalemm Iisraeli suurim linn, koondades üle 10% riigi 6,9 miljonist elanikust.

Vaatamata sellele, et nii ametlikul Iisraelil kui ka rahval on erinevaid arvamusi Iisraeli teiste paikade loovuta­mise suhtes, siis Jeruusalemm on paik, mille üle ei kaubelda. Kõik Iisraeli valitsused on deklareerinud, et Jeruusa­lemm on Iisraeli igavene ja jagamatu pealinn.
20. mail 2004 kogunes New Yorgis üle 600 usujuhi üle USA ja mujalt, kes ühinesid Eagles´ Wings Ministries initsiatiiviga alustada rahvusvahelise palvepäeva pidamist rahu eest Jeruusa­lem­mas igal aastal. Kogunemisel osales mitmeid külalisi Iisraelist, kelle hulgas oli ka Knesseti (Iisraeli parla­mendi) liikmeid, kes olid väga liigutatud kristlaste toetusest Iisraeli rahvale. Palvepäevaks Jeruusalemma eest valiti oktoobrikuu esimene pühapäev. Möö­dunud aastal toimus suur avaüritus Jeruusalemmas, Knesseti roosiaias, kus osalesid mitmed Iisraeli ministrid, parlamendi liikmed ja usujuhid ning suur hulk rahvusvahelisi külalisi, kelle hulgas oli ka Eesti delegat­sioon.

Tõelise kaalu annavad ettevõtmisele tuntud kristlastest juhid USAs ja mujal, kellest mõned esindavad väga suuri kogukondi ja organisatsioone. Eestlastele tuntumatest nimedest loetlen siin mõned koos organisatsioonidega, mida nad esindavad:
Jack Hayford, The Church on the Way;
Pat Robertson, The Christian Broadcasting Network, Inc;
Paul & Jan Crouch, Trinity Broadcasting Network;
Rick Joyner, Morning Star Fellowship Church;
Malcolm Hedding, International Christian Embassy Jerusalem;
John Dawson, Youth With a Mission;
Pat Boone, Pat Boone Enterprises;
Michael W. Smith, Michael W. Smith Productions;
Benny Hinn, Benny Hinn Ministries;
Steve Fry, Belmont Church;
Tom Hess, Jerusalem House of Prayer;
Frank Wright, National Religious Broadcasters ja mitmed teised.

National Religious Broadcasters ühen­dab sadu meediaorganisatsioone üle USA, toetajaskonnaga umbes 30 miljonit inimest. Christian Broadcasting Network katab satelliidi kaudu oma program­midega Põhja ja Lõuna Ameerika, Euroopa, Lähis-Ida ja suure osa Aasiast ning Aafrikast. Michael W. Smith ja Steve Fry muusikat kuulavad miljonid noored ja ka vanemad inimesed üle kogu maailma. Võrgustik, mille moodustavad kristlastest juhid, kes otsustasid palve­päeva Jeruusalemma eest toetada, katab oma mõjuga juba praeguseks suure osa maailma kristlaskonnast. Kindlasti on see arvestatav jõud nii vaimses kui ka poliitilises mõttes.

Resolutsioon, millele ülalnimetatud usujuhid alla kirjutasid, ja mis on saanud palvepäeva sisu väljenduseks, oli järgmine:

MÕISTES … et oleme usu läbi Aabra­hami lapsed, "metsik oliivipuu oks", poogitud Jumala lepingu juure külge ja

TUNNUSTADES … et Jumal on Aabra­hamile ja tema järglastele antud sõna pidanud ja asustanud nad uuesti oma kodumaale vastavalt prohvetite ette­kuulutatud sõnadele ja

TUNNUSTADES … et meil on piibellik mandaat vastavalt psalmile 122 ja paljudele teistele kirjakohtadele otsida ja soovida edu ja head käekäiku Jeruusa­lemmale, kuni Issand teeb ta ülistuseks kogu maailma keskel ja

KINNITADES … et Jumala armastus ja kavatsetud õnnistused on mõeldud kõigile rahvastele ja et meil on hea tahe ja armastus kogu inimkonna suhtes, kaasa arvatud kõik Püha Maa elanikud, ja igatsus rahu saavutamiseks kõikjal selles regioonis;

MEIE, allakirjutanud, kutsume kõiki palvemehi ja -naisi üles igal aastal pühendama oktoobrikuu esimese püha­päeva, mis on Yom Kippuri pühale lähedasel ajal, PALVEPÄEVAKS RAHU EEST JERUUSALEMMAS.

Selle deklaratsiooniga on hiljem sajad inimesed üle maailma liitunud, kaasa arvatud selle artikli autor Eestist. Organisatsiooni koduleht internetis on: www.daytopray.com

admin Teoloogia

Comments are closed.