Home > Teoloogia > Mõtted

Mõtted

november 1st, 2005

"Inimesed võivad tagasi lükata meie palved, kõrvale heita meie teated, vaielda meie argumentide vastu, põlata meie isikuid, kuid nad on võimetud meie eestpalvete vastu." J. Sidlow Baxter
o Täna Jumalat Tema hämmastava armastuse eest oma koguduse vastu, palu, et Ta annaks sulle Tema südame ka Tema rahva Iisraeli vastu – nii võid sa palvetada koos Tema armastusega.
"…nõnda nagu ka Kristus meid on armastanud ja on iseenese andnud meie eest anniks ja ohvriks…" (Ef 5:2)
o Palveta, et kui sinu kogudus õnnistab Iisraeli, saab ta ise õnnistatud – selline on Jumala tõotus.
"Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vande alla need, kes sind neavad ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal!" (1Ms12:3)
o Palveta, et Issand avaks inimeste silmad Tema hämmastavas plaanis, kus juudid ja paganad on kõrvu Tema kuningriigis.
"Ma ütlen nüüd: Ega nad ole komistanud selleks, et langeda? Ei sugugi mitte! Vaid nende eksimise läbi tuleb pääste paganaile, et paganad teeksid neid kadedaks." (Rm 11:11)
o Palveta, et Pauluse õpetust Iisraeli kohta mõistetaks õigesti ja et eksitav "asendusteoloogia" oleks paljastatud ja ümber lükatud kõikjal.
"Aga kui nende eksimine on maailma rikkus ja nende kahju paganate rikkus, saati siis nende täisarv!" (Rm 11:12)
o Palveta, et kogudus igatseks tõde, kaasa arvatud selle kohta, mis puudutab Iisraeli, ja et fakte võetaks ilma eelarvamusteta.
"Osta tõtt ja ära seda müü, osta tarkust, õpetust ja mõistust!"
(Õp 23:23)
o Palveta, et sinu pastor ja teised koguduse juhid ei väldiks delikaatseid küsimusi, vaid võiks käsitleda neid tarkusega, Sõna alusel.
"Sa panid lipu lehvima neile, kes sind kardavad, et nad otsiksid varju ammu eest (tõe nimel – inglk tõlge)!" (Ps 60:6)
o Palveta nende muutumise pärast, kes on oma südamed ja meeled seadnud Iisraeli ja juudi rahva vastu ükskõik mis põhjusel.
"Rahvad, kuulge Jehoova sõna ja kuulutage kaugetel saartel ning ütelge: ""Tema, kes pillutas Iisraeli, kogub teda ja hoiab teda nagu karjane oma karja!" (Jr 31:10)
o Palveta tarkuse, tundlikkuse ja tasakaalu eest nende jaoks, kes soovivad koguduses jagada sõnumeid Jumala armastusest Iisraeli ja meie heebrea juurte kohta. Et inimesed võiksid selle sõnumi heaks kiita ja vastu võtta.
"Aga kui kellelgi teis on puudu tarkusest, see palugu Jumalalt…" (Jk 1:5)
o Palu, et õigluse ja õigsuse teemad Lähis-Idas oleksid õigesti mõistetud eelkõige Sõna valguses, ilma eelarvamuste ja propagandata.
"Sest Jehoova annab tarkuse, tema suust tuleb tunnetus ja mõistus! Tema talletab õigetele edu, on kilbiks neile, kes elavad laitmatult."
o Palu antisemiitliku propaganda sissetungi vastu kogudusse ja purusta palves antisemitismi vaimsed juured.
"Keelekandja mees ärgu püsigu maa peal…" (Ps 140:12)
o Palu, et koguduses võidaks piibellik mõtlemine humanistliku mõtlemise.

admin Teoloogia

Comments are closed.