Home > Peatoimetaja veerg > Pärast Hamasi võitu

Pärast Hamasi võitu

mai 1st, 2006

Peeter Võsu

Kogu maailm on pärast Hamasi võitu Palestiina Omavalitsus­aladel mitme lahendamata probleemiga silmitsi. Ei suudeta harju­da tõsiasjaga, et terroristlik organisatsioon Hamas esindabki Pa­les­­tiina araablastest elanikke. Ei suudeta seisukohta võtta edasise finantsabi osas, mis on läbi aastate olnud märkimisväärne osa Palestiina araablaste sissetulekust. Küsimärgi all on rahvus­vahe­lised lepingud ja läbirääkimiste jätkamine. Iisraelil on kõige kiire­loomu­lisemaks küsimuseks, millisel määral hakkab uus omavalitsus tegelikult aladel, mille juudiriik neile hallata on andnud, tegelikult toimima.
Maailma diplomaatias tundub puuduvat eelnev kogemus, et rahva poolt kõigi demokraatia reeglite järgi läbi viidud valimine annab valitsuse terroristlikule organisatsioonile. Eriti kummalisse olukorda paneb see moodustise, mis ei ole riik, kuid millest kogu läänemaailm üritab riiki teha. Rahva poolt valitud riigiesindajatel on tavakohaselt diplomaatiline puutumatus, isegi siis, kui nad on mõne kuriteo toime pannud. Selline staatus Hamasi liikmetel puudub, kuna nad ei esinda riiki, vaid omavalitsusala. Praktikas tähendab see seda, et kui Iisraeli poolt tagaotsitavad terroristid tahavad oma keskusest (Hamasi organisatsiooni keskus on Gazas) minna Ramallah-sse (Judeas), kus resideerub Palestiina Omavalitsus, siis nad paremal juhul arreteeritakse, kuid põgenemise katsel lastakse maha. Ka kõrgel positsioonil olev kurjategija on ikkagi kurjategija.
Palestiina Omavalitsuse Volikogu liikmeteks terrorirühmitusest Hamas on inimesi, kes on plaaninud enese­tapu­rünnakuid, milles on kümned tsiviilisikud surma saanud. Nende hulgas on neid, kes on suures koguses relvi Palestiina Omavalitsusaladele toonud ja ka neid, kes on ise juute tapnud. Nende koht peaks olema vanglas, mitte valitsuses.
Palestiina araablased on läbi aegade saanud suuri rahasummasid Euroopa Liidult, USA-lt, Iisraelilt ja mitmetelt Araabia riikidelt. Viimastel aastatel on Euroopa Liit andnud neile umbes pool miljardit Eurot aastas, USA umbes veerand miljardit ja teisedki partnerid arvestatavaid summasid. Lisaks otsetoetustele on nad saanud ka kaudseid toetusi. ÜRO on oma allasutuse UNRWA kaudu rahastanud sealsete araablaste haridus- ja sotsiaalsfääri. Araabia riikidest saadavad Iraan ja Süüria otseselt terrorismi toetamiseks raha. Ka muu raha on olulises osas lõpuks jõudnud terro­ris­tide kätte. Raha on saadud ka illegaalsel ja kuritegelikul teel, nagu salajasest narkootikumide tootmisest, valeraha valmistamisest, lääne firmadele "katuse" pakkumisest jne.
Küsimus, kas raha andmist Palestiina valitsusele tuleks jätkata ka siis, kui Hamas on valitsuses, ei ole veel vastust leidnud. Iisrael andis pärast valimist veel Fatah tegeliku juhtimise all olnud aladele finantsabi, kuid lubas selle peatada otsekohe, kui Hamas on valitsuse formeerinud ja juhtimise üle võtnud. USA ja Euroopa Liit ootavad ja esitavad Hamasile nõudmisi hakata Iisraeli ja kõiki eelnevaid välislepinguid tunnustama. Just enne meie Vabariigi aastapäeva kohtusid Hamasi juhid Iraani president Ahmadinejadiga, kes lubas Palestiina araablastele korvata kõik läänepartneritelt saamata jäänud toetused. Hamasiga on esimesed suhted loonud lisaks araabiariikidele ka Türgi ja Venemaa.
Praegu on reaalne võim veel eelmise valitsuse käes. Juba on saadud ka kokkulepped, et Fatah asub Hamasi valitsuses, mille paneb kokku peaministriks valitud Ismail Haniyeh, koalitsiooniparneriks, mille see veel kuu aega tagasi täiesti välistas. Uue valitsuse tegelikke otsuseid ei oska ilmselt keegi aimata.
Olukorra teeb eriti keerukaks see, et Iisrael on andnud reaalse võimu, koos kokkuleppega, et nad tagavad ka turvalisuse, Palestiina Omavalitsusele. Nende kokkulepete alusel on Iisrael relvastanud umbes 50 000 käsirelvaga araablastest politseinikke. Mis veelgi hullem, mitmed kätte saadud terroristid on Palestiina Oma­valitsusaladel vanglates, kokkuleppega, et nad kannavad seal teenitud karistuse. Näiteks on teada, et Fatah nõustus Hamasi survel vabastama oktoobris 2001 tapetud Iisraeli turismiminister Rechevam Ze´evi mõrvari. Veebruari keskel vabastati Jeeriko vanglast ilma ühegi kommen­taarita juba 50 kurja­tegijat.
Damascuses (Süürias) resi­deeruv Hamasi juht Khaled Mashal külastas veebruaris Iraani, kohtudes Ayatollah Ali Khameiniga, kes lubas Hamasi juhita­vale Palestiina Omavalit­susele jätkuvalt finantsabi. Iraanis kohtus Mashal ka Araa­bia Liiga riikide välisministritega, kes lubasid taastada vahepeal katkenud Araabia riikide ühise finantsabi, vähe­malt 50 miljo­nit dollarit kuus.
Mõned Hamasi juhid on väljendanud valmisolekut pak­ku­da Iisraelile lühi­ajalist vahe­rahu (hudna). Ilma oma põhi­ees­märgist (hävitada Iisrael) loobumata on lühiajaline vahe­rahu Iisraelile ohtlik. See või­maldab Hamasil luua valitsus­struk­tuurid ja ennast igati kindlustada enne järgmiste löökide andmist. Praegu on Hamas üsnagi haavatav. Iisrael on suutnud mitmed terror­i­organisatsiooni juhid hukata ja suuri relvaladusid avastada ning kahjutuks teha.
Ka Iisraeli poliitilised suunad võivad lähiajal muutuda. Millises suunas, see sõltub poliitiliste jõudude vahekorrast järgmises parlamendi koosseisus, mis valitakse 28. märtsil. Seniks juhib valitsust Peaministri kohusetäitja Ehud Olmert Kadi­ma parteist. Hetkel on kogu valitsus­kabinet Kadima esin­dajate käes, kuna teised era­konnad asusid oposit­siooni.
Iisrael on läbi aegade olnud tähiseks kogu maailmale. Jumal on selle rahva valinud, et kogu maailm võiks nende kaudu õppida tundma Teda ja Tema tahtmist. Palvetagem jätkuvalt, et Iisraeli juhid võiksid mõista Jumala tahtmist ja usaldada Teda, vaatamata olukordade keerukusele.

admin Peatoimetaja veerg

Comments are closed.