Home > JRKS > Euroopa koalitsioon Iisraeli toetuseks

Euroopa koalitsioon Iisraeli toetuseks

mai 1st, 2006

Malcolm Hedding

Möödunud aasta novembri lõpus / detsembri alguses Euroopa Liidu Iisraeli delegatsioon külastas Jeruusalemma, et tutvuda olukorraga ja faktidega seal. Kuna European Coalition for Israel on registreeri­tud Brüsselis, sai Dr. Jürgen Bühler, JRKS rahvusvaheline direktor võimaluse pidada delegatsioonile hommikusöögil kõne.
Dr. Bühler on koostanud põhjaliku uurimuse tulemusel dokumendi Euroopa Liidu poolsest Palestiina Omavalitsuse finantseerimisest, milles ta toob välja sellega seoses oleva tõsise probleemi, mida ta nimetab "moraalse finantseerimise lahenduseks". Ta tänas ka Euroopa Liitu algatuste eest, mis on juba ellu rakendatud seoses varem osutatud probleemide ilmnemisele raha kasutamisel, et tulevikus võiks sel alal olla rohkem vastutustunnet ja läbipaistvust.
Dr. Bühleri koostatud dokument võeti hommikusöögil vastu väga suure huviga, ja hiljem on mitmed tundnud huvi selle laiemast levitamisest Euroopa mittetulundusühenduste ja poliitiliste organisatsioo­nide hulgas. Näiteks on seda tutvustatud juba Briti Alamkoja Välisasjade Komitee faktidega tutvumise missioonil.
Veelgi tähtsam on fakt, et selle dokumendi kõrge kvaliteet innustas delegatsiooni ase-esinaist, Monica Benovat kutsuma Dr. Jürgen Bühlerit tagasi Brüsselisse, et kõneleda sel teemal Euroopa Parla­men­di delegatsioonile.
See kõik näitab, et ühtsus võib saavutada olulisi läbimurdeid Iisraeli toetuseks. Viie kristliku organi­sat­siooni ühtsust, mis moodustavad koalitsiooni, tuleb innustada ja arendada.

admin JRKS

Comments are closed.