Home > Poliitika > Karikatuuriskandaali telgitagustest

Karikatuuriskandaali telgitagustest

mai 1st, 2006

Nii Euroopa kui ka Ameerika poliitikud ja ajakirjanikud on oma süütuse kaitsmise ja tõestamisega äsja lahvatanud karikatuuriskan­daalis nii hõivatud, et unustavad küsida, millised huvigrupid on selle suhteliselt tagasihoidliku huumori suutnud massirahutus­teks vormistada. Unustatakse küsida, miks kogu araabiamaailm just praegu märatseb, vaatamata sellele, et karikatuurid Taani ajalehes ilmusid juba möödunud aasta septembris. Unustatakse ära pisiasi, et Iraani ja Süüria araablased ei loe Taani lehti ega valda taani keelt.
Tundub, et tegemist on hästi organiseeritud ja detailideni läbi mõeldud rahutuste kampaaniaga, mitte spontaanselt plahvatanud pahameelepuhanguga. Taanist kuuldus hiljem, et sealsed islami­vaimulikud olid ajakirjandusarhiivi läbiotsimisega kõvasti vaeva näinud, enne kui nad poole aasta tagused karikatuurid leidsid. Kuna need ei olnud piisavalt ärritavad, siis enne oma Lähis-Ida vaimulike ideoloogide juurde raporteerima minekut joonistasid nad ise mõne, vähe räigema Allahi kujutise juurde. Vähemalt kolm pilti oli neile kümnele lisatud, mis ei olnud Taani ajakirjandusarhiivi pärit­oluga. Need asjaolud viita­vad selgelt, et rahutuste­kam­paania oli muslimijuhtide tekita­tud.
Situatsioon tõstatab kohe ka küsimuse ajastamise kohta. Miks septembris ilmunud karikatuurid peaks kedagi veebruaris ärrita­ma? See küsimus võikski vastu­seta jääda, kui rahutuste­kampaa­nia "tellija" geograafiline asupaik ei pakuks kahtlasi seoseid. Viimase poole aasta jooksul on Iraan olnud ko­gu maailma mee­­dia tähe­lepanu fookuses seoses püüd­lustega valmis­tada tuuma­relv. ÜRO vaatlejate ligipääsu tuu­ma­objektidele on kogu aeg pii­ratud ja selle aasta algusest ka lõplikult keela­tud. Iraani presi­dendi sõnum maailmale on üheselt selge: "Iisrael tuleb Lähis-Idas hävitada." Samas suunas tegutseb ka Süüria, koolitades ja varustades terroriste, kes Iisraelis surma külvavad.
Olukorras, kus Iisrael ega USA ei ole välistanud jõu kasu­tamist, juhul kui diplomaatilised jõupin­gu­tu­sed takistada Iraanil tuu­marelva saavutada ei aita, vajab Iraan oma rahva toetust Islami ideedele ja viha läänemaailma vastu. Mis võiks veel paremini neid eesmärke saavutada, kui rahva viha arvatava solvaja ja islamist­liku identiteedi ründaja vastu.
Olen veendunud, et karika­tuurid olid Iraani tellitud ja makstud. Miks just Taanist? Ilmselt oleks võimalik olnud need tellida ükskõik millisest maailma riigist. Kui hästi otsida kogu riigi ajakirjandusarhiivi viimase aasta materjalide hulgas, leidub ilmselt nii mõnigi karikatuur mistahes tuntumast ilmingust, nähtusest või tegelasest. Usun, et kampaa­nia oli hästi ette valmistatud. Läbi oli mõeldud kõik detailid. Kui plaaniti lipu põletamist ja jalge alla tallamist, oli Taani lipp muslimite jaoks ilmselt effektsem mõnest trikoloorist. Rist Taani lipul on sümbol, mille põletamine ja rüvetamine telepildis mõjub konfliktina islami ja kogu kristliku maailma vahel.
Mis võiks Iraani rahvast veel paremini barrikaadidele kutsuda olukorras, kus USA ja Iisrael on väljendanud valmisolekut relvas­tatud operatsiooniks, et tõkestada neil tuumarelva saamist. Kuuma temperamendiga lõunamaalased on vihale aetud ja "üles keeratud" kogu lääne tsivilisatsiooni vastu. Seda tõestavad kümned rünna­kud suursaatkondadele ja muu­dele hoo­netele, mida seostatakse läänemaise omanikuga.
Oma rahva viha tekitamise kõrval oli teiseks eesmärgiks ilmselt panna kogu lääneühiskond "tuhas ja kotiriides" pattu kahet­sema. Mõjub ju seegi hästi Iraani tuumaprogrammi edule, kui lää­neliitlased, selle asemel, et seda ühiselt hukka mõista, hakkavad ennast ja üksteist muslimite solvamises süüdistama. Meedias käis läbi hulgaliselt arutelusid, kas peaks karikatuurid kriminali­seerima ja ajakirjanikke karis­tama. Usuliste tunnete solvamise kohta küsiti vaimulike ja haritlaste seisukohti. Ajakirjanduses asen­dus neutraalne või isegi heatahtlik sõna "karikatuur" üsna pea negatiivse varjundiga sõna "pila­pilt" vastu. Tundub, et Iraani tellitud karikatuuriskandaal on õnnestunud ning oma eesmärgid saavutanud.
Kahju ainult, et läänemaailm ei saanud aru pildikampaania tegelikest eesmärkidest ega näinud kellegi plaane, ideoloogiat ja tellimust selle taga.

admin Poliitika

Comments are closed.