Home > Poliitika > Kadima võitis valimised

Kadima võitis valimised

november 1st, 2006

Peeter Võsu

Iisraeli Knesseti (parla­mendi) 17. koosseisu valimistel, 28. märtsil 2006, osales 31 erakonda. Parlamenti pääses 12 erakonda või erakondade liitu. Valimisaktiivsus oli madal, ainult 63.2%. Võitjaks osutus oodatult Kadima 29 kohaga 120 kohalises Knessetis.
Kadima võit osutus ooda­tust väiksemaks. Kui peaminis­ter Ariel Sharon möödunud aasta novembris Likud´ist lahkus ja Kadima asutas, oli selle toetuseks arvamus­küsit­luste järgi umbes 1/3 rahvast, ehk siis umbes 40 kohta Knes­se­tis. Pärast Sharoni haiges­tumist ja alates 4. jaanuarist koomasse jäämist juhib Kadi­ma´t Ehud Olmert, kes on varem olnud ametis nii Jeruusalemma linnapeana kui ka mitmete ministrite kohtadel.
Valimised võitnud Kadima praeguse liidri, Ehud Olmert´i seisukohaks on, et Iisrael peab loovutama Judea ja Samaaria alad Palestiina araablastele, tuues enne seda väikesed, juba rajatud juutide asundused sealt välja. Olmerti juhitud Kadima ei ole nõus loovutama Jeruu­salemma. Selle seisukoha kindlustamiseks on Ehud Olmert andnud korralduse ehitada Jeruusalemma idapool­sed äärelinna alad täis juudi­asun­dusi. Kuna Palestiina araablas­test lepingupartner Fatah kaotas valimised Hamas´ile, kes ei tunnusta Iisraeli olemasolu, ei ole Iisraelil maade jagamise asjus enam kellegagi läbi rääki­da. Selle tõttu on Ehud Olmert otsusta­nud piirid ühepoolselt paika panna.
Kadima probleemiks on ooda­tust palju madalam valimis­võit. Vaatamata peakõrgusele ülekaalule teiste erakondade ees ei võimalda 29 kohta 120 kohalises parlamendis ühepool­seid otsuseid vastu võtta.
Praeguse seisuga on Kadi­ma koalitsioonipartneriteks Tööerakond, Shas (religioosne erakond) ja Gil (pensionäride erakond). Teatud tingimustel on koostööks valmis ka teine religioosne erakond United Tora Judaism, mis ametlikult koalit­siooniga ei liitund ning valit­suses ei osale.
Vaatamata toimivale koalit­sioonile ja piisavale hulgale toetusele Knessetis, võivad Kadima koalitsioonipartnerid igal hetkel loobuda Iisraeli ühe­poolsest maade loovutamisest. See kehtib eriti religioossete erakondade: Shas ja United Tora Judaism kohta, kelle otsu­sed sõltuvad paljuski vaimulike seisukohtadest.
Sama kehtib ka pensionä­ride erakonna Gil kohta. Pesionäride erakonna liidriks on Rafi Eitan, kunagine Moshad´i kõrge ohvitser, kes oli üheks Eichmanni kohtu ette toojaks, mis oli holocausti ohvritele suureks võiduks. Seda erakonda peetakse rahvuslikult meeles­tatuks, mis ei tarvitse ühilduda Olmerti praegu pragmaatilise­matena tunduvate seisukohta­dega maade loovutamise osas.
Seoses praeguste pingetega Gazas on juudiasunduste loovu­tamine ajutiselt peatatud ja kõik erakonnad on ühel meelel, et valitsuse tegevust tuleb terro­rismivastases võitluses toetada. Ainult osa araablastest poliiti­kuid võivad selle vastu olla, kuid nende hulk on marginaalne.

admin Poliitika

Comments are closed.