Home > Poliitika > European Coalition for Israel (Euroopa Koalitsioon Iisraeli toetuseks) 4. konverents

European Coalition for Israel (Euroopa Koalitsioon Iisraeli toetuseks) 4. konverents

detsember 1st, 2006

Peeter Võsu

European Coalition for Israel (EC4I) 4. konverents toimus 19-20. septembril Euroopa Parlamendis, Brüsselis. Konverentsil osales üle saja delegaadi, kelle hulgas olid EC4I liikmed, mitmed Euroopa Parlamendi liikmed, Euroopa Komisjoni ametnikud, Iisraeli esindajad ja ühiskonnategelased. Konverentsi korraldajaks oli Soome Europarlamendi liige Hannu Takkula. Sessioone juhtisid EC4I direktor Rijk van Dam ja asutajaliige Tomas Sandell. Teemaks oli: kuidas saab Euroopa Liit olukorda muuta?

Euroopa Liidu ametliku seisukohaga Iisraeli praeguse olukorra ja naabrussuhete kohta esines ettekandega Hr. Patrick Child, Euroopa Komisjoni Liikme Välispoliitika alal kantselei direktor. Ta väljendas Euroopa Liidu (EL) soovi tugevdada Liibanoni iseseisvust ja Palestiina Omavalitsuse rahvusliku ühtsusvalitsuse tekkimist. Samuti pidas Hr. Child vajalikuks Euroopa koostööd USAga. Vestluse osas küsiti talt, miks EL toetab ainult Liibanoni kannatanuid ja mitte Iisraeli, millele ta vastas, et Iisrael ei ole esitanud taotlust.

Samal sessioonil võttis EL poolt sõna Pr. Jana Hybaskova, Euroopa Parlamendi (EP) liige, EP delegatsiooni juht Knessetisse.

Iisraeli seisukohta väljendas Hr. Zvi Tal, Iisraeli asesuursaadik Euroopa Liidu juures, kes viitas võimalikele partnerlussuhetele Euroopa Liiduga tingimusel, et EL hakkaks õiglaseks vahendajaks Iisraeli suhetes Araabia rahvastega. "Partnerid võivad jääda eriarvamusele", ütles ta, "kuid peavad olema õiglased".

Araablaste arvamust väljendasid Kamal el Batal, Seedrite Revolutsiooni Maailma Nõukogu Inimõiguste direktor Liibanonist ja pastor Naim Khoury Betlehemast. Naim Khoury pani Euroopa Liidu otsustajatele südamele toetada palju kannatanud kristlikku kogukonda Araabiamaades. Ta rääkis, kuidas ta vend äsja tapeti Õlimäel, Jeruusalemma Araabia linnaosas ainult selle eest, et ta avalikult julges toetada Iisraeli.

Kamal el Batal kirjeldas põhjalikult Hezbollah fenomeni. Ta ütles: "Hezbollah ei ole Liibanonis vaid Liibanon on Hezbollahs." Hr. Batali sõnul ei ole nad ainult võitlejad, vaid kontrollivad Liibanoni meediat, on sisse imbunud kõigisse valitsevatesse struktuuridesse, haridusse ja finants institutsioonidesse. Neil on piiramatud ressursid. Nad treenivad lapsi (sarnaselt skautidega), õpetades viieaastastele, et juute tuleb vihata ja tappa. Kui keegi valitsuses või presidendi kantseleis julgeb Hezbollaht milleski süüdistada, kantakse see kohe ette ja ebalojaalne ametnik või poliitik seab oma elu ohtu.

Jeruusalemma Rahvusvahelise Kristliku Suursaatkonna rahvusvaheline direktor Jürgen Bühler kõneles kauaks lahenduseta jäänud probleemi – Palestiina pagulaste teemal, koos konkreetsete soovitustega Euroopa Liidule lahenduste leidmiseks. EL on üks ÜRO abiorganisatsiooni UNRWA suurematest rahastajatest, mis on probleemi juba 58 aastat "lahendanud", ilma et midagi oleks paremaks muutunud. UNRWA on kulutanud pagulaste jaoks 4 miljardit dollarit, millest 400 miljonit viimase aasta jooksul. Esimene pagulaste laine tekkis aastal 1948 (võis olla kuni 500 000 inimest) ja teine aastal 1967 (kuni 200 000). Tänaseks on pagulasi 4.3 miljonit. Kuidas see nii on läinud?

UNRWA on ise loonud pagulaste staatuse andmiseks sellised standardid, mida mujal ei ole. Arvestuse pidamine on lünklik ja väga ebatäpne. 40% pagulas- staatusega inimesi ei ela pagulaslaagrites. Vaatamata sellele rahastab neid UNRWA. Mitmed on ennast kahes erinevas kohas pagulasena arvele võtnud. Pagulasi on surnud, kuid ikka võetakse nende eest raha välja. Pagulus on pärandatav vanematelt lastele. EL peaks UNRWAlt selliste asjade kohta aru pärima või rahastamise katkestama.

Maailma praktika pagulaste osas on neid vahetada, kus võimalik. Kuna Araabia maadesse läks Iisraelist kuni 700 000 pagulast, siis arvestades, et Iisraeli on samal ajal läinud üle 800 000 juudi Araabia maadest, võiksid pooled vastastikku pagulased vastu võtta ja ühiskonda integreerida. Araabia maad kasutavad aga pagulasi poliitilise relvana. On olnud juhuseid, et neid ei ole lubatud oma staatust muuta.

EPP fraktsiooni juht, Europarlamendi Liige Hans-Gert Pöttering avaldas toetust Iisraeli püüetele kaitsta oma turvalisust terroristide vastu Liibanonist. Samuti kommenteeris EP suurima fraktsiooni juht Euroopa Põhiseaduslepet, mille probleemiks pidas ta Jumala välja jätmist selle preambulast.

Oma sõnavõttudes avaldasid konverentsil Iisraelile toetust veel Suurbritannia EP liige Charles Tannock, EP liige Paolo Casaca, Prantsusmaa endine tervishoiuminister Georgina Dufoix ja ka Eesti EP liige Tunne Kelam.

Lisaks selle artikli kirjutajale oli konverentsi delegaatide hulgas Eestist veel Toomas Pärnsalu, Iisraeli Sõprade ühingust Tartus. Konverents toimub igal aastal Euroopa Parlamendis.

admin Poliitika

Comments are closed.