Home > Poliitika > Hizbullah rünnak Põhja-Iisraelile ja Iisraeli reaktsioon

Hizbullah rünnak Põhja-Iisraelile ja Iisraeli reaktsioon

detsember 1st, 2006

Shemi Tzur/Iisraeli Suursaadik Soomes ja Eestis

Konflikti eskaleerumine Iisraeli – Liibanoni piiril on neil päevil meedia fookuses. Tunneme, et kahjuks ei ole ajakirjandus andnud Iisraelile piisavalt ruumi, et selgitada oma seisukohti. Selle tõttu pean kohaseks selgitada mitmeid meedias tõstatatud küsimusi.
Iisrael on saanud kannatada provotseerimata rünnaku läbi Liibanoni territooriumilt. Ründajaks oli Hizbullah, Liibanoni valitsuses esindatud partei. Rünnak viidi läbi Iisraeli nii tsiviil kui ka armeesse kuuluvate kodanike vastu suveräänse Iisraeli riigi territooriumil. Sellises olukorras ei ole Iisraelil alternatiivi enda ja oma kodanike kaitsmise kõrval. Sel põhjusel reageerib Iisrael sõjaga suveräänse naaberriigi vastu. Iisraeli poolt läbiviidaval operatsioonil on kaks eesmärki: vabastada röövitud sõdurid ja kõrvaldada terrorioht põhjapiiril.

Iisraeli operatsiooni proportsionaalsust tuleb mõõta vastavalt Iisraeli vastandava ohu suurusele ja konfrontatsioonile. Iisraeli tegevuse põhjuseks ei olnud ainult intsident piiril ja Hizbullah provotseerimata rünnak Iisraelis olevate Iisraeli sõdurite vastu, kellest kaks rööviti. Iisraeli sõjaline operatsioon on reaalse, käegakatsutava ohu vastu – mitte ainult potensiaalse ohu, vaid materialiseerunud ohu vastu – Hizbullah poolt, tsiviilasunduste, külade ja linnade vastu kogu põhja Iisraelis. Hizbullah on mõne viimase päeva jooksul lasknud Iisraeli suunas välja sadu rakette, põhjustades mitmete tsiviilisikute surma, haavates sadasid ja tekitades laiaulatuslikku hävingut. See nõuab Iisraeli poolset vastutegevust. Tuleks küsida: "Mida teeksid teised riigid, kui need oleks vastamisi sarnase ülisuure ohuga?"

Iisrael sihib ainult vahendeid, mis otseselt teenivad terroristlikke organisatsioone nende rünnakutes Iisraeli vastu. Näiteks Beiruti Rahvusvaheline Lennujaam on teeninud lülina relvade saatmisel ja instruktorite saabumisel Iraanist. Sillad põhja ja lõuna Liibanoni vahel teenivad kanalitena Hizbullah relvade ja personali transportimisel. Sama kehtib ka Beirut – Damaskuse maantee kohta. Nende löökide lisapõhjuseks oli vältida kahe röövitud Iisraeli sõduri viimist teise riiki.

Kahjuks on terroristid end tahtlikult peitnud ja oma raketiseadmed kuhjanud elamurajoonidesse, selliselt ümbritsevat elanikkonda ohtu seades. Vaatamata taolisele tsiviilisikute kuritarvitamisele on Iisrael erakordselt hoolas, et riski elanikkonnale vähendada miinimumini, sageli operatsiooni edukuse hinnaga. Näiteks on levitatud lendlehti, mis soovitavad elanikel eemale hoida teatud Hizbullah rajatistest, kuigi selline ettehoiatamine vähendab Iisraeli poolset üllatusmomenti.

Iisrael peab Liibanoni praeguse olukorra eest vastutavaks, millele paratamatult järgnevad tagajärjed. Liibanoni valitsus vastutab Hizbullah ähvarduse eest. Valitsus on varustanud Hizbullah ametliku legitiimsusega ja lubanud sellel segamatult sõjalisi operatsioone läbi viia. Hizbullah ei oleks kunagi rakette ja sõjalist varustust oma omandusse saanud, kui Liibanoni valitsus ei oleks neid lubanud riiki tuua. Hizbullah ohtu ei oleks saanud Iisraeli piiri ääres olla, kui Liibanoni valitsus ei oleks jätnud oma jõudusid lõuna Liibanoni viimata.

Liibanoni valitsuse vastutusalas on suveräänse riigina kohuse täitmine oma territooriumi üle kontrolli saavutamises, nagu nõudsid Julgeolekunõukogu resolutsioonid 425 ja 1559. Selle operatsiooni kaudu loodab Iisrael avaldada survet, et valitsus hakkaks Beirutis tegutsema ja teha tegutsemine võimalikuks, pakkudes rahvusvahelist julgustust ja soodsaid tingimusi Hizbullah desarmeerimiseks ja Liibanoni armee efektiivseks toomiseks lõuna poole, Iisraeli – Liibanoni piirile.

Liibanon ei ole ainsaks vastutavaks osapooleks. Süüria peab oma pealinnas Damaskuses mitmete Palestiina pühasõdalaste terrorirühmade peakortereid, mille hulgas on ka Hamas. Samuti on Süüria pidevalt toetanud Hizbullah´t, mille hulka kuulub relvade, lõhkeaine ja muu vajaliku kohaletoimetamine Damaskuse lennujaama ja Liibanoni piiri kaudu. Hizbullah ei oleks saanud Liibanonis toimida ilma Süüria- poolse selge toetuseta.

Iraan on Hizbullah põhiliseks toetajaks, mis varustab seda terroristlikku organisatsiooni rahaga, relvadega, juhistega ja isegi Iraani kaadriga ("Pazdaran" Revolutionary Guards). Pikamaaraketid, millega anti löögid Iisraeli linnadele Haifa ja Carmiel (13. juulil), olid Iraanis toodetud, samuti nagu ka juhitav rakett, mis tabas Iisraeli raketikandjat laeva Liibanoni rannikuvetes. Kõigi eesmärkide praktiliseks elluviimiseks on Hizbullah Teherani terroristliku pühasõja rezhiimi käepikenduseks. Iraan on samuti loonud märkimisväärseid sidemeid, et mõjutada Palestiina terroristlikke organisatsioone, mille hulka kuuluvad Fatah al-Aqsa Brigade ja Hamas Iz a-Din al-Kassam grupp. Iraan varustab neid terroristlikke rühmitusi raha, tehnilise teabe ja tegutsemisjuhistega.

Süüria ja Iraan toetavad neid gruppe, kuna need pakuvad Damaskusele ja Teheranile vahendeid, mis tugevdavad nende rezhiimide mõju ja hajutavad tähelepanu teistelt probleemidelt, mis on neile hiljuti rahvusvahelist survet põhjustanud.

Sellest tulenevalt peab Iisrael Hamasi, Hizbullah´t, Süüriat ja Iraani "terrori ja viha telgede" peamisteks elementideks, mis ähvardavad mitte ainult Iisraeli vaid kogu maailma.

Rahvusvahelisel areenil laieneb konsensuslik arusaam, et pühasõjalik terror on globaalseks ohuks, mille vastu tuleb otsustavalt välja astuda. Iisrael on olnud pidevalt kontaktis välisriikide valitsustega, kaasa arvatud Soome, et koordineerida surveavaldamist Süüria ja Iraani rezhiimidele, mis sunniks neid aru saama, et hind, mida nad oma toetuse eest terrorismile rahvusvahelisel areenil maksma peavad, oleks talumatult kõrge.

admin Poliitika

Comments are closed.