Home > Poliitika > Rahutused Gazas jätkuvad

Rahutused Gazas jätkuvad

mai 1st, 2007

Peeter Võsu

ÜRO, Euroopa Liit koos ja mitmed riigid vibutavad Iisraeli suunas sõrme, mõistes hukka Iisraeli Kaitseväe tankivalangu 07. novembril elumaja pihta Gazas. Surma sai 19 tsiviilisikut. Iisrael on kahetsust väljendanud hukkunute pärast ja mitmetele haavatutele abi andnud.
Iisraeli rünnakud Gaza vastu on sageli pälvinud meedia tähelepanu. Mitmed võivad imestada, et mis neil juutidel araablaste vasu on, et nad järele ei jäta. Ka selle rünnaku puhul tuli hukkamõistev noot ÜRO üldkogult, mille valdav enamus selle heaks kiitis (156 poolt ja 7 vastuhäält). ÜRO Julgeoleku Nõukogus blokeeris sama otsuse USA.
Kahjuks edastavad suuremad meediaagentuurid sündmusi Gazas erapoolikult või edastavad ainult ühe poole arvamust. Konflikti teisest poolest ei ole teadlik ei üldsus ega ka suurem osa poliitiliste otsuste langetajatest.
Suurem osa inimestest ei tea, et Gazast on Iisraeli tulistatud ainuüksi 2006. aasta sees 1004 Kassam- reketti. Gazast lastavad Kassam raketid on enamasti suunatud Sderoti või Ashkeloni poole, mis asuvad nende laskeulatuses. Viimastel nädalatel on tulnud keskmiselt 5-10 raketti päevas, mis on hoidnud Gaza põhjaosa lähedal asuvad Sderoti ja Ashkeloni pidevas häireolukorras. Lapsed ei julge kooli minna, rääkimata õues mängimisest.
Sderoti linna kodanikud on õigustatult nõudnud Iisraeli valitsuselt turvalisuse tagamist. Nad on selleks korraldanud mitmeid meeleavaldusi. Vaatamata kõigele kestab tulistamine, mis aeg-ajalt tabab elumaju, koole ja muid rajatisi. Mitmed inimesed on surma saanud ja paljud on vigastatuina haiglates.
Aeg-ajalt ründab Iisraeli kaitsevägi luureandmetele toetudes sihitud täppislaskudega raketi laskeseadeldisi, laskjaid või nendega seotud ehitisi. Kõik need vasturünnakud ei ole siiani lõppu teinud pidevale pommirahele Gazast.
Novembri esimesel nädalal korraldas Iisraeli Kaitsevägi operatsiooni "Sügispilved", et hävitada terroristide rajatised ja relvad Gaza põhjaosas. Operatsiooni käigus hävitati Beit Hanouni linnas 9 Kassami laskepesa ja surmati ligi 60 terroristi. Avastati ja konfiskeeriti lõhkeainet ja Kalashnikov-püsse. Ühe rünnaku käigus avastati ja tehti kahjutuks 5 laskevalmis Kassam-raketti.
Viiendal novembril teatas Iisareli Kaitsevägi, et eesmärk sai täidetud ja raketioht on piirkonnas lõpetatud. Iisrael viis oma väed Gazast välja.
Veel samal päeval tulistati Beit Hanouni linnast Sderoti pihta järjekordsed raketid. Tulistamine jätkus ka järgmisel päeval, mille järel avas Iisrael raketipesade pihta uuesti tankitule. Enamus laske tabas laskepesa, kuid üks seeria läks eksikombel mööda, tabades elumaja.
Jerusalem Post kommenteeris sündmust selliselt: " Kassam-raketi laskepesade kahjutuks tegemisel on vahe eduka rünnaku ja mööda laskmise vahel äärmiselt väike. Keskmiselt juhtub selliseid möödalaske inimeksimuse tagajärjel vähemalt üks iga mõne saja kohta."
Iisrael on selle eksimuse pärast väljendanud kahetsust ja uurinud põhjusi. Hukkamõistmine oleks siin ülearune, kuna see juhtus tahtmatult ja vastupidiselt nende kavatsustele. Ei saa ka nõuda, et Iisrael loobuks tema poole suunatud relvade kahjutuks tegemisest, kuna sellisel juhul seaks ta oma kodanike elud ohtu. Kas ei peaks hukka mõistma hoopis terroriste, kes rakette Gaza asundustest Iisraeli pihta lasevad? Õnnetus nende oma tsiviilisikutega poleks toimunud, kui terroristid oleks lõpetanud oma vaenutegevuse.
Iisraeli Välisminister Tzipi Livni kommenteeris õnnetust järgmiselt:
"Iisrael lahkus Gazast, et anda Palestiinlastele võimalus panna piir terrorismile ja arendada oma elamist. Kahjuks pole see nõnda läinud. Iisrael on olnud vastamisi pidevate rünnakutega Palestiina terroristlike organisatsioonide poolt, mis on väljendunud lakkamatute Kassam-rakettide laskmises Iisraeli asustatud keskuste pihta. Iisraelil ei ole soovi kahjustada süütuid inimesi, aga ta peab oma kodanikke kaitsma. Kahjuks lahingtegevuse vältel juhtub kahetsusväärseid intsidente, nagu see, mis nüüdki juhtus."
Kõige kummalisemana kõlab Iisraeli hukkamõistmine Palestiina omavalitsuse poolt, mis tegutseb päevast päeva ainult ühe eesmärgi nimel: tappa võimalikult palju tsiviilisikuid Iisraelis. Selle saavutamiseks lastakse iga päev mitmeid rakette Iisraeli asustuskeskuste pihta. Iga tapetud juudi puhul lastakse aupauke ja kõlavad rõõmuhõisked.
Iisrael kulutab tohutult tipptehnoloogia peale, mis aitaks tabada terroriste, nende hooneid ja relvastust. Gaza lauspommitamine oleks lihtne ja odav. Iisrael suudaks sealt tuleva terrorismi lõpetada ühe päevaga. Selleks, et välja selekteerida terroriste, tehakse keerukaid operatsioone, mis sageli saavad saatuslikuks Iisraeli Kaitseväe võitlejatele.
Ka võhik peaks taipama, kes selles konfliktis süüdi on. Vaatamata sellele liitub araablaste hukkamõistukooriga enamus Euroopast ja palju teisi riike. Igaühele peaks selge olema, et ka tsiviilisikute surmas, ükskõik kummal poolel, on selles konfliktis süüdi Palestiina terroristlikud rühmitused, kuna nemad sunnivad ka Iisraeli Kaitseväge relvi kasutama. Oma kodanike kaitse ei ole mitte ainult iga riigi õigus, vaid lausa kohustus.
Olukorras, kus sarnane oht on juba "oma õuele" jõudnud, tundub Euroopa riikide lömitamine selle konflikti valguses eriti kummalisena. Oma kogemuse põhjal võiks mõista, kes on agressor. Iisraeli toetuseks julgeb häält teha USA ja lisaks veel mõned üksikud riigid, millede hulgas on seekord ka Austraalia.
Iisraeli väed lahkusid pisut üle aasta tagasi Gazast. Samuti lahkus sealt umbes 9000 juuti, kes olid aastaid seal alaliselt elanud. Otsus oli raske kogu juudi rahvale. Siiski tehti see poliitiline otsus lootuses, et araablased näevad juutide head tahet anda neile iseseisvus, lubada neil luua seal oma riik ja ise otsustada omi asju. Araablased arvasid, et juudid lahkusid nende terroristliku tegevuse survel ning nüüd tuleb terrorismiga jätkata, et ajada nad välja kogu Iisraeli territooriumilt.
Alates möödunud sügisest on Gaza araablased kaevanud Egiptuse ja Gaza vahele kümneid tunneleid, mille kaudu on Gazasse veetud tuhandeid käsirelvi, raskerelvi ja tohutus koguses lõhkeainet.
Iisraeli Kaitseväe juhid on sunnitud tegema valikuid halva ja halvima vahel. Igal juhul saavad süütud tsiviilisikud kannatada. Konflikt Gazas ei lahene enne, kui Palestiina omavalitsus ei lõpeta terrorismi toetamist või Iisrael ei taasta seal oma kohalolekut ja kontrolli.

admin Poliitika

Comments are closed.