Home > Tunnistused > Palverändurid Pühal Maal

Palverändurid Pühal Maal

mai 1st, 2007

Peeter Võsu

Tänavu sügisel viibis 2. kuni 15. oktoobrini 17-liimeline Eesti palverändurite grupp Iisraelis. Külastati Galilead, Surnumere äärseid alasid, Eilati Iisraeli lõunatipus ja Jeruusalemma. Rühm külastas loodusparke, käis ujumas Vahemeres, Surnumeres, Gennetsareti järves ja Punases Meres, külastas Piiblipaiku ja võttis osa Lehtmajade püha pidustustest Iisraelis. Kohtuti huvitavate inimestega ja ammutati hulgaliselt muljeid üritustest ja ümbrusest.
Tänavust sügisreisi iseloomustas asjaolu, et Liibanoni sõjast oli möödunud vähem, kui kaks kuud. Vaatamata sellele oli Lehtmajade pühaks tulnud Jeruusalemma rekordarv inimesi: 1.5 miljonit juuti ja väliskülalist. Umbes 750 000 inimest külastas Läänemüüri (Nutumüüri), mille esine väljak oli nii tihedalt inimesi täis, et raske oli müürini pääseda.
Eesti rühm külastas Golani kõrgendikku põhja Iisraelis, kus sõda oli äsja lõppenud. Käidi Süüria piiri äärsel Bentali mäel, kus paikneb kaitsejõudude varjend, mis on rahuajal avatud ka turistidele. Galilea järve kallastel külastati Jeesuse aegset Capernauma ja paljusid teisi Jeesuse elu ja tegevusega seotud kohti. Jordani orus käidi ka Beit Sheanis, mis oli ligi 4000 aastat tagasi, enne juutide Kaananimaale asumist, Egiptuse üheks suurimaks kindlustatud linnadest põhjapiiri ääres.
Üle 400 meetri allpool merepinda olev Surnumeri on sügavaimaks paigaks maailmas. Rühm külastas Qumrani, kus Iisraeli iseseisvumise ajal leiti maailma vanimad rullraamatud, mis olid tänu selle piirkonna kuivale ja kuumale kliimale hästi säilinud. Leidude hulgas olid Piibli käsikirjad ja palju muid raamatuid, mis pärinesid seal elanud Esseenide sektilt. Loomulikult käidi Surnumeres ujumas, kus vesi on tavalisest mereveest 10 korda soolasem ja kannab inimest ka siis, kui ta seal lamab ja lehte loeb.
Jeruusalemmas võttis Eesti rühm osa Lehtmajade Püha konverentsist ja külastas Piiblipaiku. Konverents toimus traditsiooniliselt Rahvusvahelises Konverentsikeskuses (ICC), koondades ligi 6000 külastajat enam kui 80 riigist.
Osaleti ka Jeruusalemma Marsil, kus tänavu oli kokku ligi 12000 marssijat ja umbes 100 000 pealtvaatajat (50% rohkem, kui möödunud aastal). Rohkeid tänusõnu tuli nii Jeruusalemma linnavõimudelt kui ka kodanikelt rahvusvahelisele kristlaskonnale, kes olid tulnud juute toetama neile raskel ajal ja osalesid sellel linna korraldatud üritusel. Tänusõnad kõlasid linna translatsioonisüsteemi kaudu ka Eesti rühmale.
Eesti rühm reisis kuulikindla bussiga Palestiina omavalitsuse ala keskel paiknevasse Hebronisse, kus asuvad Iisraeli rahva esivanemate, Abrahami, Iisaki, Jaakobi ja nende naiste Saara, Rebeka ja Lea hauad. Hiljuti avastati seal ka kuningas Taaveti Isa Iisai ja Ruthi hauad, mille kohal olnud sünagoog kaevati välja Hebroni linna vanimas osas. Selle paiga vaenulikust naabrusest andis märku sünagoogi kohal asetseva vaatlusposti kuulikindlatel klaasidel olevad kuuliaugud. Klaasid olid üleni täkkeid täis.
Osa rühmast kohtus Jeruusalemmas Eesti taustaga Gur Nezvetskiga, kes Liibanoni sõja ajal tegevteenistuses olles oli seal raskelt haavata saanud. Gur andis ka intervjuu. Olles väeosa parim võitleja, oli see 21-aastane noormees lähivõitluses saanud 4 meetri kauguselt pähe haavata, arstide sõnul 3 millimeetri kaugusele ajust ja 5 millimeetri kaugusele peaarterist. Noormees oli rõõmus ja tänas Jumalat elu eest vaatamata sellele, et pool nägu oli tal veel halvatud. Ta kangelaslik tegevus aitas kaasa võidule, mille nad olid selles lahingus terroristide vastu saavutanud.
Eesti esindajana viibisin Jeruusalemma Rahvusvahelise Kristliku Suursaatkonna (JRKS) delegatsiooni koosseisus Iisraeli Presidendi vastuvõtul, kus õnnitlesime President Katsavi pühade puhul ja President tänas meie organisatsiooni aasta suurima rahvusvahelise ürituse korraldamise eest Iisraelis.
JRKS on viimastel aastatel korraldanud regulaarselt kaks reisi aastas Pühale Maale. Reisid on eestikeelsed. Sügiseti toimuvad reisid on pikemad, kuna need sisaldavad lisaks ringreisile ka Lehtmajade püha pidustusi. Kevadreisid kestavad pisut üle nädala.

admin Tunnistused

Comments are closed.