Home > Poliitika > Kristlikud Demokraadid seisavad kristlike väärtuste eest ühiskonnas

Kristlikud Demokraadid seisavad kristlike väärtuste eest ühiskonnas

mai 1st, 2007

EKD on parem-konservatiivne erakond, mis seisab kristlike väärtuste eest ühiskonnas. Erakond toetab üksikisikute initsiatiivi, kuna motiveeritud isikud on ühiskonna edu aluseks. Riik peab tagama inimestele võrdsed võimalused. Riigi liigne sekkumine vähendab kodanike algatusvõimet ja initsiatiivi. Toetame subsidiaarsuse printsiipi. Perekond on kõige esimene ja kõige olulisem ühiskonna struktuuri osa.

Lääneühiskond on arenenud demokraatlikuks tänu judeo-kristlikule taustale. Kui eelduseks on enamuse kõrge moraal, siis võib demokraatia tingimustes oodata enamuse tahte realiseerumisel ka eetilisi tulemusi. Eetiliste väärtuste puudumine on olnud mitmete skandaalide põhjuseks Eesti riiklikes struktuurides. Kristlike väärtuste hülgamine on põhjustanud paljude demokraatiale omaste vabaduste kärpimise lääneühiskonnas.

Kristliku mõtteviisi loomulikuks osaks on ka käe ulatamine abivajajatele. Hädasolijalt ei ole eetiline küsida, kas tal on haigekassakaart või kas ta on ise oma probleemides süüdi. Riik peab tagama abi igaühele, kes ise hakkama ei saa.

Kristlik demokraatia on ennast tõestanud läbi ajaloo ühiskonda edasiviiva mõtteviisina mitmel pool maailmas.

Iisraelil on eriline koht EKD programmis. Lääneühiskonna juured on Iisraelis. Iisraelist pärineb Piibel, kristlik maailmavaade ja Lunastaja. Väikeriigina on tänapäeva Iisrael ohustatud ja ebaõiglaste meediarünnakute all. EKD toetab Iisraeli ja paljukannatanud juudi rahvast nende püüdlustes säilitada oma riik ja saavutada rahu regioonis.

EKD toimimise aluseks on missioon, visioon ja programm.
( www.ekd.ee )
EKD missioon:
" Luua kristlikele põhimõtetele rajanev demokraatlik, parem ühiskond ja rakendada neid väärtusi kõigil ühiskonna tasanditel.
" Luua tingimused tugeva keskklassi tekkeks.
" Anda kodanikele võrdsed võimalused ühiskondlikuks aktiivsuseks
EKD visioon
" Eesti on usaldusväärne, haldussuutlik, turvaline ja kodanikusõbralik õiglusriik.
Eelolevateks valimisteks on EKD sõnastanud järgmised valimisteesid:

TOETAME KRISTLIKKE PEREVÄÄRTUSI
Terve ja tugev perekond on lapse jaoks parim kasvukeskkond.

EI EBAMORAALSUSE AVALIKULE PROPAGANDALE
Kõik, mida sobib teha kodus ja omavahel, ei sobi televiisorisse ega tänavale.

HARIDUS KUULUB KÕIGILE!
Toetame tasuta hariduse andmist alates lasteaiast kuni kõrgkoolini.

RELIGIOONIÕPE KOOLIDESSE
Kool peab andma Euroopa kultuuri ja euroopalike väärtuste alused.

TAGAME KODANIKE TURVALISUSE
Väärtustame politsei töö. Tagame õiglase karistuse kurjategijaile.

MEES KAITSEB OMA KODU!
Toetame ajateenistuse jätkumist, sest igaüks peab olema valmis oma kodu ja kodumaad kaitsma.

JÄTKAME MAKSUKOORMUSE ALANDAMIST
Kõrged maksud ei ole kunagi taganud suurt maksutulu, mõõdukas maksukoormus tagab suurema tulu ja vähendab maksupettusi.

VÄHEM BÜROKRAATIAT VÄIKEETTEVÕTLUSELE
Ettevõtluse alustamine ning väikeettevõtjate tegevus tuleb teha võimalikult lihtsaks, et tuua rohkem inimesi ettevõtlusesse.

VÄÄRTUSTAME KOGUDUSTE SOTSIAALTÖÖD
Meil on kogudustes tuhandeid töökäsi, kelle tegevust riiklikult koordineerides ja toetades jõuab riigi abistav käsi kõikide abivajajateni.

KAASAME ROHKEM KODANIKEÜHENDUSI OTSUSTUSPROTSESSI
Tahame Eestist kujundada mitte ametnike ega poliitikute, vaid kodanike riigi – Sina otsustad, meie viime ellu.

TÖÖTAME VÄLJA RIIKLIKU PROGRAMMI SÕLTUVUSTE (ALKO, NARKO ja MÄNGURLUSE) PEATAMISEKS
Palju häid inimesi on nende probleemide küüsis ise hädas ja ühiskonnale koormaks. Nad vajavad riigi abistavat kätt.

EESTI RIIGIS EESTI KEELES!
Räägime ise selges eesti keeles ja õpetame seda ka neile, kes seda veel ei oska.

AUSALT ON VÕIMALIK!
Usume, et valitseda on võimalik ka ilma jokkimise ja sokkimiseta.

Usume, et saades Riigikogusse, EKD muudab Eesti paremaks, sest
KRISTLIK MÕTTEVIIS EI LUBA SOBI TEHA!

admin Poliitika

Comments are closed.