Home > Lühisõnumid > Kristine Jõe

Kristine Jõe

august 1st, 2007

Peeter Võsu

JRKS Eesti osakonna pikaajaline juhatuse liige Kristine Jõe lahkus 3. mail igavikku. Kristine Jõe oli Iisraeli sõber ja pühendunud kaastöötaja organisatsioonis. Läbi aastate koordineeris ta heebrea keele õpet, mis tänu tema initsiatiivile on igal aastal aset leidnud. Ta oli ustav oma ettevõtmistes. Kaas¬töötajana oli Kristine usaldusväärne, sõbra¬lik ja abivalmis. Juhatuse liikmena oli tal alati edasiviivaid ideid ja seisukohti. Olen südamest tänulik talle tehtud töö eest. Samuti edastan tänu kogu juhatuse poolt. Jumal on andnud, Jumal on võtnud – temal oli loojana õigus ka Kristine igavikku kutsuda. Oleme tänulikud, et Jumal andis ta meie organi¬satsioonile nendeks aastateks.

admin Lühisõnumid

Comments are closed.