Home > Lühisõnumid > Palume abi

Palume abi

august 1st, 2007

IISRAELI KESKUSE ERASTAMISEKS

Meil on erakordne võimalus erastada Iisraeli Keskuse ruumid. Oleme pikka aega rentinud linnalt keskuse ruume, mis on olnud paljudele kokkusaamise ja vestluse paigaks ning info jagamiseks külalistele. Omandiõigus annaks meie unikaalsele missioonile võimaluse neid ruume palju paremini, vastavalt vajadusele kujundada. Samuti annaks see kindluse tulevikuks. Pakkumisest keeldumise korral oleks oodata rendihinna tõusu, mis tõenäoliselt muudaks küsitavaks meie keskuse jäämise vanalinna.
Erastamine on erakordseks võima¬luseks saada keskusele vajalikud ruumid. See võimalus ei kordu. Selle reali¬see¬rimiseks vajame sissemakseks raha, mil¬leks palume Teie erakordset annetust.
Annetuse saab teha Jeruusalemma Rahvusvahelise Kristliku Suursaatkonna Eesti Osakonna (JRKS Eesti Osakond) arvele 22 102 283 4224 Hansapangas, või tuues selle Iisraeli Keskusesse, Pikk 52 Tallinnas. Pangaülekande puhul palun põhjusereale märkida: Annetus Iisraeli Keskuse erastamiseks.
Iisraeli Keskus täidab meie ühiskonnas unikaal¬set rolli. See on aidanud ühendada juute ja kristlasi. Iisraeli Keskus on aktiiv¬selt edastanud teavet aktuaal¬sete sündmuste kohta Iis¬raelis, vahendades ka Iis¬raeli Suursaadiku sõnu¬meid Eesti ühiskonnale. Iga nädal toimuvad palve¬õhtud ja infotunnid Iisraeli kohta. Keskus on kohaks, kus saab tutvuda Iisraeli teemadega kirjanduses, ajakirjanduses ja muusi¬kas. Samuti saab keskusest teavet JRKS toimuvate üri¬tus¬te kohta. Iisraeli Kes¬kuses oleme vastu võtnud hulgaliselt külalisi nii Ees¬tist kui ka välismaalt. JRKS Eesti Osakonna toimi¬mi¬seks on Iisraeli Keskus hädavajalik.

admin Lühisõnumid

Comments are closed.