Home > Kultuur > Araablased mässavad arheoloogiliste kaevamiste pärast JERUUSALEMMA TEMPLIMÄE LÄH

Araablased mässavad arheoloogiliste kaevamiste pärast JERUUSALEMMA TEMPLIMÄE LÄH

august 1st, 2007

Peeter Võsu

Gazast tulistati 4 Kassam ra¬ket¬¬ti ja araablased mässasid Jeruu¬sa¬¬lem¬mas 6. veebruaril protestiks Iisraeli Antiigi Valitsuse tööde vastu Lääne¬müüri Väljaku ääres, Templi¬mäe sissepääsu juures. Politsei pidi arheoloogide kait¬seks lisajõudusid tooma. Lääne¬müüri ääres suudeti olukord kont¬rolli all hoida, kuid ida- ja põhja-Jeruusa¬lemmas pidi politsei arretee¬rima 11 mässajat.

Nendest sündmustest alates on arheoloogilised kaevamised Jeruu¬sa¬lemmas olnud maailma tähele¬panu fookuses. Hamasi juht Ismail Haniyeh kutsus kõiki moslemeid üles kaevamist takistama. Jordaania, Süüria ja Iraani juhid on Iisraeli tegevuse hukka mõistnud. Iraani vaimulik juht Ayatollah Ali Kha¬menei kutsus oma vestluses Islamic Jihadi juht Ramadan Abdullah Shallah-ga 7. veebruaril moslemi rahvaid üles Iisraeli ründama.
Nendest sündmustest ei ole ka Eesti meedia mööda läinud. Nii kirjutava meedia vahendusel kui ka helis ja pildis on sõnumeid nendel teemadel siia jõudnud. Tõenäoliselt ei tea ikkagi mitmed, mis seal toimub ja miks.
Paari aasta eest lagunes loodus¬jõudude mõjul kaldtee, mis viis Läänemüüri Väljakult Templimäele. See oli ainsaks avalikuks sisse¬pääsuks sinna. Selle asemel ehitati uus, ajutine kaldtee, mis hõivas suure osa "Nutumüüri" naistele palvetamiseks olnud alast. Ajutise kaldtee asemel on plaanitud uus, alaline, mille ehitamisega soovib linn varsti alustada. Enne uue ehitise rajamist peetakse vajalikuks Templi¬mäe ümbruse arheoloogilist uuri¬mist, et mitte unikaalseid leide rajatise alla matta.
Et paremini mõista konflikti põhjusi, tuleb mõista Templimäe ja selle ümbruse jagunemist erinevate huvigruppide vahel, natuke lähiaja¬lugu ja ideoloogiaid.
Ida-Jeruusalemm, kuhu kuulub ka Templimägi jäi Iisraeli riigi taasta¬misel 1948. aastal Jordaaniale. Iisrael sai selle tagasi 1967. aasta "Kuue-päeva-sõjas". Iisrael otsustas jätta Templimäe Al Aqsa moshee Islami vaimuliku juhtkonna (Wakf) hal¬dusse. Otsus Templimäe staatusest langetati kiirustades, mõtlemata tagajärgedele pikemas perspektiivis. Juudid said oma vaimulikeks kogu¬nemisteks Templimäe läänepoolse müüriga külgneva väljaku – "Lääne¬müüri Väljaku", mille ääres on täna meestele ja naistele eraldi palveks eraldatud alad. Meeste poolel on ka sünagoog.
Piki läänemüüri on juba umbes poole kilomeetri pikkune tunnel kaevatud väljakust põhja suunas. Väljakust lõuna suunas toimuvad arheoloogilised kaevamised ja uurin¬gud ümber läänemüüri lõunapoolse otsa ja Templi lõunamüüri. Kaevatud on ligi paarikümne meetri sügavusse, Heroodese aegse tänavatasandini. Leitud on mitmed rituaalsed bassei¬nid, ohvriloomade ja muude kaupade müügikohad, trepid, mis Templisse viisid, münte, esemeid ja palju muud.
Mis ikkagi moslemeid selle järje¬kordse arheoloogilise kaevamise puhul ärritab? Räägitakse Al Aqsa moshee aluste kaevamisest ja muust vaenulikust tegevusest Islamikogu¬konna vastu. Tegelikult on Al Aqsa moshee Templimäel ja kaevamine toimub väljaspool Templi müüri.
Islamikogukonna tegelikuks prob¬lee¬miks ei ole hirm oma moshee pärast, vaid kardetakse kõike seda, mis sealt leitakse. Islamimaailma meedia ja haridussüsteem on levita¬nud arvamust, et juutidel ei ole selle paiga ajalooga midagi ühist. Iga arheoloogiline leid lükkab nende ideoloogiale toetuva väite ümber. Iisraelis levivad sellised uudised ka araabiakeelsetana ja moslemid ei suuda takistada nende levimist ka oma noorteni. Islamikogukonda häirib kõige rohkem hulga faktide päevavalgele tulek, mis otseselt lük¬ka¬vad ümber nende kooliõpikute tekstid ja vaimulike väited.

admin Kultuur

Comments are closed.