Home > Teoloogia > Natside piibel

Natside piibel

august 1st, 2007

Daily Mail, Suurbritannia, 07.08.2006

Tõlkija: Lea Lääts

Saksa instituut leidis natside piiblitõlke, millega Adolf Hitler kavatses kõrvaldada ülejäänud tõlked. Nagu võibki oodata, puhastas natside piibel ka piibliteksti kõigist viiteist juutidele. 750 – leheküljelise raamatu leidis arhiivist Hansjoerg Buss. See trükiti aastal 1941 ja toimetati tuhandetesse kirikutesse üle kogu natside poolt hõivatud Euroopa. Raamatud hävitati hiljem peaaegu täielikult.
Hitleri piiblitõlkijad, või pigem piiblikirjutajad, kuna tegelikust tõlketööst selles kontekstis ei saa rääkida, kirjutasid uuesti isegi Kümme Käsku ja lisasid neile veel kaks. Hitleri piibel pidi saama nimeks "Saksamaa Jumalaga" ja koos Hitleri elulooga pidid raamatud kuuluma iga saksa kodu inventari hulka.
Hitler imetles tseremooniaid ja suurejoonelisust, ka kirikus. Ent kiriku õpetust ta põlgas. Saksa isandarass ei pidanud kaasa tundma vähem väärtuslikele. Hitler teadis, et kiriku mõju ei pühitaks inimeste meelest kohe. Ta pidi koguni loobuma plaanidest mõrvata liikumis- ja arengupuudega inimesed, kuna kiriku piiskopid hakkasid selle vastu sõna võtma.
Kirik tuli vähehaaval muuta natsi-ideoloogia teenriks. 1939. a. hakati kirjutama natsipiiblit. Ülesandeks määras Hitler abivalmis professoreid, kelle tööks oli pühkida Piiblist kõik viited juutidele: "Puhastada kiriklik tekst kõigest mitte-aaria mõjust."
Natsipiibli 12 käsku olid: Austa Jumalat ja usu Temasse kogu südamest, Taotle Jumala rahu, Väldi igasugust silmakirjalikkust, Püha on sinu tervis ja elu, Püha on sinu heaolu ja au, Püha on sinu tõde ja ustavus, Austa oma isa ja ema – sinu lapsed on su abi ja eeskuju, Hoia oma veri puhtana ja oma au pühana, Austa ja suurenda oma esiisade mälestust, Ole alati valmis aitama ja andeks andma, Austa oma isandat Riigijuhti (Hitler),Teeni rõõmuga rahvast tööde ja ohverdustega. Seda Jumal meilt soovib."Hitleri piibel kõrvaldas juudi sõnad, nagu näiteks "halleluuja", "Siion", "hoosianna", "Mooses", "Jehoova" ja "Jeruusalemm", mille asemele tuli väljend "Jumala igavene linn". Hitler ütles märkmikus oma piibli kohta järgmist: "Raamat peab teenima võitluses surematu juudi vaenlase vastu".
Hitler rajas instituudi nimega "Instituut, mis uurib juudi mõju ja kõrvaldab selle täielikult saksa kiriklikust elust". Üheks suuremaks taotluseks oli kõrvaldada Jeesuse juudi taust ja muuta see aariapäraseks. Instituudi juhataja Walter Grundmann kirjutas 1941. a. : "Piibel peab muutuma täiesti juudivabaks ja saksa rahvas peab nägema, et juudid on surev vaenlane, kes ähvardab tema olemasolu." Kavas oli aariapäraseks muuta ka kirikulaulud. Piibli ja kirikulaulude uuestikirjutamisega tegeles umbes 50 inimest.
Kõik see oli aga suitsukate Hitleri ja tema lähedaste lõplikule eesmärgile, milleks oli totaalselt paganlik ühiskond, ideaalina raudkindel juhipositsioon ja sellele ustavalt kuuletuv rahvas. Natsiuurija Ulrich Messner: "Inimsõbralikkus ja moraalne kaastunne, nii nagu neid väljendatakse Piiblis, oli neile naeruaineks."

admin Teoloogia

Comments are closed.