Home > Teoloogia > IISRAELI MEEDIAVÄLJAANDED VÕRDLEVAD PÄEVASÜNDMUSI PROHVETLIKE ETTEKUULUTUSTEGA

IISRAELI MEEDIAVÄLJAANDED VÕRDLEVAD PÄEVASÜNDMUSI PROHVETLIKE ETTEKUULUTUSTEGA

november 1st, 2007

Peeter Võsu

Üha sagedamini on Iisraeli meediaväljaannetes päevasündmuste käsitlemisel viiteid prohvetlikele ettekuulutustele nende sündmuste kohta. Viited on tõsiseltvõetavatele prohvetitele Piiblis.
Süüria- ja Iraaniohtu edastades viitasid Iisraeli telekanalid, Kanal-2 ja Kanal-10 prohvet Hesekieli raamatu ettekuulutusele Googi, Maagoogi ja teiste kallaletungist Iisraelile, näidates piirkonna kaarti võimaliku lahingustsenaariumiga. Kaardile oli kantud ühel pool Iisrael, USA, Suurbritannia, Prantsusmaa ja Saksamaa ning teisel pool Iraan, Venemaa, Hiina, Süüria ja Põhja-Korea. (Arutz 7, 18. okt. 2007).
Tundub, et üha enam seostavad Iisraeli meediakanalid olulisi sündmusi ja arenguid Piibli ettekuulutustega. Seosed tänapäeva Iisraeli ja kuulutuste vahel on ilmselged. Prohvet Hesekiel on üllatavalt täpselt ette kuulutanud Iisraeli riigi taassünni: „Nõnda ütleb Issand Jumal: Vaata, ma võtan Iisraeli lapsed paganate seast, kuhu nad on läinud; ja kogun nad igalt poolt ning toon nad nende oma maale.” (Hesekiel 37:21)
Järgmises peatükis kirjeldab prohvet mitme riigi kallaletungi Iisraeli riigile, eriti rõhutades suurt rahvast kõige kaugemast põhjast. Ainsaks suureks riigiks Iisraelist otse põhja suunas jääb Venemaa. „Nõnda ütleb Issand Jumal: Vaata, ma tulen sulle kallale, Goog, Meseki ja Tubali vürst. Ma talutan sind ringi ja panen haagid su lõuapäradesse; ma toon välja sinu ja kogu su sõjaväe, … Pärsia, Etioopia ja Puut on koos sinuga, … Gomer ja kõik ta jõugud; Toogarma sugu kõige kaugemast põhjast ja kõik ta jõugud – paljud rahvad on koos sinuga. … Aastate möödudes pead sa tulema maale, mis mõõga järelt on taastatud, rahva juurde, kes on kogutud paljude rahvaste seast Iisraeli mägedele, mis olid kaua laastatud; see rahvas on ära toodud rahvaste seast ja nad kõik elavad julgesti. … Ja sa tuled oma asukohast, kõige kaugemast põhjast, sina ja koos sinuga paljud rahvad. … Sa tõused mu Iisraeli rahva vastu nagu pilv, et katta maad; see sünnib viimseil päevil: siis ma toon su oma maa kallale, et paganad võiksid tundma õppida mind. … Nõnda ütleb Issand Jumal: Vaata, ma tulen sulle kallale, Goog, Meseki ja Tubali vürst. … Iisraeli mägedele langed sa maha, ja kõik su jõugud ja rahvad, kes on koos sinuga. … Sest mina olen rääkinud, ütleb Issand Jumal.” (Hesekiel 38 ja 39 ptk).
Sarnaselt on kirjutanud ka prohvet Joel: „Ja vaata, neil päevil ja sel ajal, kui ma pööran Juuda ja Jeruusalemma vangipõlve, kogun ma kõik paganad ja viin nad alla Joosafati orgu; seal käin ma nendega kohut oma rahva ja oma pärisosa, Iisraeli pärast, selle¬pärast, et nad on ta pillutanud paganate sekka ja on jaotanud minu maa.” (Joel 4:1-2).

Toetudes paljude prohvetite sõnumitele on nii Iisraeli rabid kui ka kristlased USAs hoiatanud oma valitsusi Iisraeli maa jagamise eest. Tundub, et äsja toimunud Annapolise konverentsil pidi Ehud Olmert seoses oma rahva tugeva survega lubadusi Abbasile vähendama võrreldes sellega, mis nad konverentsi eel rääkisid. •

admin Teoloogia

Comments are closed.