Home > Teoloogia > Kristlikud grupid kaovad Palestiina Omavalitsusaladelt

Kristlikud grupid kaovad Palestiina Omavalitsusaladelt

november 1st, 2007

ASSIST News Service, Jerusalem, 3.12.2007

Dan Wooding

Tõlkija: Peeter Võsu

„Pidevalt vähenevad kristlaste kogukonnad Palestiinlaste valitsusaladel Läänekaldal ja Gazas võivad täiesti ära kaduda järgneva 15 aasta jooksul muslimite kasvava tagakiusu ja väärkohtlemise tagajärjel,” ütles üks Iisraeli teadlastest esmaspäeval. Shokeeriva uudise kirjutas Etgar Lefkovits väljaandes „Jerusalem Post.”
„Palestiina aladel elavate kristlastest araablaste süstemaatilist tagakiusamist on rahvusvaheline üldsus, inimõiguste aktivistid, meedia ja NGOd peaaegu täielikus vaikuses pealt vaadanud,” ütles Justus Reid Weiner, rahvusvaheliste inimõiguste jurist oma kõnes, Jeruusalemma Avalike Suhete Keskuses, kus ta teadlasena töötab.
Lefkovits kirjutas, et Weiner oli väitnud, et muslimite poolne väärkohtlemine ja tagakius on põhiliseks „aktuaalse inimõiguste kriisi” põhjuseks, kristlike araablaste vastu. Ta ennustas, et kui valitsused või institutsioonid ei sekku olukorda, ei ole palestiinlaste aladel 15 aasta jooksul enam kristlikke kogukondi. Alles jäävad ainult mõned lääne päritolu kristlased ja kõrgemad vaimulikud. „Kristlastest juhid on sunnitud hülgama oma järgijad radikaalsete islamijõudude tõttu”, ütles Weiner.
„Olles sunnitud taluma tagakiusust ja majandusraskustest tulenevat laastavat mõju, palestiinlaste vägivalla ja Iisraeli vastuaktsioonide tulemusel, kümned tuhanded kristlastest araablased on lahkunud Palestiina territooriumitelt Läände, parema elu lootuses. Pidev väljaränne on ärgitanud mitmeid kristlastest juhtisid hoiatama, et usu väljasuremine on vaid mõne aastakümne küsimus selle sünnikohas,” kirjutas Lefkovits.
Palestiina kristlaste arv on langenud 1.5% Läänekaldal ja Gazas, olles pool sajandit tagasi olnud paljude hinnanguliselt vähemalt 15%. Ükski linn Pühal Maal ei ole elanud läbi sellist kristlaste väljarännet nagu Bet Lehem, mis langes Palestiinlaste valitsuse alla möödunud aastakümnel osana Oslo Lepingust. 30 000 elanikuga linn on praeguseks vähem kui 20% kristlik, olles aastakümneid olnud kristlastest enamusega. Ainult umbes 3000, enamasti Kreeka Katoliku kristlast elab Hamasi juhitud Gazas, umbes 1.4 miljoni väga konservatiivse muslimi seas. „Ühiskonnas, kus Araabia krsitlastel ei ole sõnaõigust ega kaitset, ei ole ime, et nad lahkuvad,” ütles Weiner.
Oma kõnes Weiner tahtlikult vähendas Iisraeli turvameetmete mõju, nagu Iisraeli ja läänekalda vahele rajatud turvabarjäär, kristlastest araablastele, kes elavad läänekaldal. Tõke, mis on eriti silmapaistev Bet Lehemi sissepääsu juures, kus see on betoonmüürina, on teema, millele mitmed Palestiina vaimulikud on osutanud, kui kõige olulisemale migratsiooni põhjustest, seoses IisraeliPalestiina konfliktiga.
Weineri väidab vastu, et kardinaalne erinevus on avalike väidete vahel, mis tulevad Püha Maa suurkirikute juhtidelt, „kes laulavad Palestiina Omavalitsuse laulu,” süüdistades Iisraeli kõigis Araabia kristlaste hädades ja tavainimeste kogemuste vahel. „Tõde hakkab välja tulema,” ütles ta. „Küsimus on selles, mida selle tõe teadmisega tehakse.” Weiner lisas, et need repliigid kõlavad ligi kuu pärast tuntud kristlasest aktivisti, Rami Khader Ayyad (32) tapmist Gazas.
„Kristlastest Araablaste täbarat olukorda on liiga kaua maha vaikitud või ignoreeritud,” ütles pastor Malcolm Hedding, Jeruusalemma Rahvusvahelise Kristliku Suursaatkonna peadirektor. Evangelikaalne juht, kes on enesele tõmmanud Püha Maa katoliiklike juhtide viha oma tugeva Iisraeli toetuse tõttu ütles, et „võimupoliitika” on takistanud enamust Püha Maa kristlikest juhtidest tõde rääkimast sel teemal. „Käimas on ühepoolne debatt, milles Iisrael on kõiges süüdi,” ütles ta. „Kristlik maailm peab võtma seisukoha ja tõde rääkima selle kohta.” •

admin Teoloogia

Comments are closed.