Home > JRKS > Holokausti mälestuspäev Kloogal ja Tallinnas

Holokausti mälestuspäev Kloogal ja Tallinnas

mai 1st, 2008

Peeter Võsu

Esmaspäeval , 28. jaanuaril toimusid holokausti mälestus¬päeva üritused Tallinnas ja Kloogal. Kloogal toimus holo¬kausti mälestusmärgi juures kell 14:00 küünalde süütamine hukkunute mälestuseks. Selle¬le järgnes kell 16:30 kontsert Tallinna Sünagoogis.
Mälestuspäeva üritustest võtsid osa Eesti riik, mitmed välisriikide esindajad, kiriku¬juhid, Eesti Juudi Kogukond ja mitmed kodanike ühendused. Kohal olid suursaadikud nelja¬teistkümnest riigist. Mälestus¬päeval süüdatati mõrvatute mälestuseks küünlad ja mitmed tõid kaasa ka pärjad, et asetada need mälestustahvli jalamile.
Kloogal võtsid sõna Iisraeli Suursaadik Avi Granot, minister Urve Palo, peapiiskop Andres Põder ja Eesti juudi Kogukonna president Alla Jakobson. Pea¬rabi Efraim Shmuel Kot pidas palvuse.
Sünagoogis esinesid sõna¬võt¬tu¬dega Iisraeli suursaadik Avi Granot, Riigikogu liige Igor Gräzin, suursaadik Aino Lepik von Wiren, Eesti juudi Kogu¬konna president Alla Jakobson ja Eesti EKB Liidu peasekretär Ruudi Leinus. Muusikat tegi Liidia Hõbesalu koos ansamb¬liga Effataa. Mõlemad mälestus¬päeva üritused avas shofari¬helide saatel JRKS juhatuse liige Mihkel Metsala.
Holokausti mälestuspäeva tähistamine on muutunud iga-aastaseks traditsiooniks, mida on korraldanud Jeruusalemma Rahvusvaheline Kristlik Suur¬saat¬kond (JRKS) koostöös Eesti Juudi Kogukonnaga Kloogal juba alates 2003. aastast. Igal aastal on mälestusmärgi esine väljak täitunud autodest ja bussidest, tuues kohale suure hulga osavõtjaid – nii riikide ja organisatsioonide esindajaid kui ka lihtsalt kodanikke. Samu¬ti on kohal viibinud mitmed eesti kõrged vaimulikud juhid ja Eesti Pearabi. Sajad süüdatud küünlad on jätnud mitmetele mälestussündmusest kustumatu mulje.
Klooga kontsentrat¬sioo¬ni¬laager oli esimeseks paigaks maailmas, kus dokumenteeriti holokausti koledused. Saksa armee põgenedes jäid surnu¬kehad, mis olid laotud vahel¬dumisi puutüvedega põletami¬seks riita, osaliselt hävitamata. Veel enne, kui Vene armee saa¬bus, õnnestus mitmetel jääd¬vustada kõik need koledused fotodele ja saata koos nendega sõnum toimunust maailma laiali. Rahvusvaheline meedia sai Kloo¬galt tõese pildi holo¬kaustist. Kloogal leiti ka kõigi seal tape¬tute, üle 2000 vangi, nimed ja isikuandmed.
Euroopas mõrvati hitlerliku po¬liiti¬ka tulemusel ligi kuus miljonit juuti. Ligi veerand neist olid lapsed. Massimõrva võima¬likuks osutumine 20. sajandi Euroopas, peaks olema hoia¬tuseks kõigile, et see ei korduks 21. sajandil.

admin JRKS

Comments are closed.