Home > Tunnistused > Noortereis Pühale Maale

Noortereis Pühale Maale

mai 1st, 2008

Jumala armust oli mul või¬ma¬lus 20. kuni 28. oktoobrini 2007 osaleda noortereisil ja külastada esimest korda Iisraeli – Püha Maad, mille kohta Jumal ise ütleb Hesekieli 20:6, et Tema on selle oma rahvale välja vaa¬da¬nud ja et see on maa, mis voolab piima ja mett ja mis on ilusaim kõigist maadest.
Meie noortereisil oli koos reisijuht Peeter Võsuga 16 osale¬jat. Iisraelis kohapeal viibisime 7 päeva. Reisi oli väga tiheda päeva¬kavaga. Iga päev külas¬tasime 3-4 erinevat kohta või vaatamisväärsust.
Pärast varahommikul Ben Gurioni lennuväljale saabumist olime väsimusest hoolimata põnevil, sest paljud meist olid Pühal Maal esimest korda. Esmakordselt olin seal ka mina. Meie esimeseks külastuskohaks oli Qumran, mis asub Surnu¬mere ääres ning seejärel liiku¬sime En Gedi rahvusparki. Kolme erineva raskusastmega teekonnast valisime keskmise ning meie matk mööda kivist rada võis alata. Mõtted läksid Taavetile, kes peitis end Sauli eest. Ei olnud kerge päikese käes üle 30kraadi kuumuse juures muudkui ülespoole liikuda. Elustavat ja värskendavat jõud¬u andsid Taaveti allikad ning vaade, mis avanes üha kõrge¬male tõustes ja loomulikult kaljukitsed Ibex‘id, kes meid üsna lähedalt uudistasid. Õhtu¬poolikul võisime kõik lasta Sur¬nu¬merel veel end taastada.
Teine päev sai alguse üsna varakult, kuna eesmärk oli jõuda enne päikesetõusu Masa¬dale. Kuna osa meie grupi liik¬me¬¬test polnud õigel ajal äratust pannud, startisime hotelli juu¬rest esialgsest kellaajast hiljem, mis tähendas, et me ei pruugi õigeks ajaks üles jõuda. Minu palve mäele tõustes oli, et Jumal, ma igatsen jõuda sinna enne kui päike tõuseb. Poolel teel sain usu, et päike ei tõusegi enne kui olen üles jõudnud ja nii ka juhtus. Ja veelgi enam, meie grupist jõudsid kõik enne päike¬se¬tõusu üles. Oli eriline vaatepilt näha päikest mägede tagant tõusmas ja rahvahulki hõiska¬mas ja samas kogeda Jumala armu ja hoolitsust uue päeva hommikul ning ka seda, et Jumal valitseb isegi päikese teekonna üle.
Järgmised paar päeva kü¬las¬¬tasime Jeesusega seotud kohti (Nazareth, Capernaum, Õnd¬saks Kiitmise mägi, Jordani jõgi) ja ööbisime Galilea järve ääres.
Minu jaoks olid hetked Gali¬lea järve ääres ühed eredamad. Istudes kaldal ja mõteldes, et siin kuskil, selle järve peal õpetas Jeesus paadist ning kut¬sus en¬nast järgima. Sellel järvel vaigis¬tas Jeesus tormi ning kut¬sus Peetrust paadist välja vee peale käima. Kogesin Jumala imelist ligiolu nii seal järves ujudes kui ka mööda randa jalutades. Tundus nagu oleks sealsed Piibli sündmused alles hiljuti aset leidnud, mitte kaks tuhat aastat tagasi.
Reisi kolm viimast päeva veetsime põhiliselt Jeruusa¬lemmas, kus külastasime Getse¬mani, Hauaaeda, Püha Haua¬kirikut, Nutumüüri ja ning käisime ka Õlimäel.
Reisi ajal külastasime ka tankimuuseumi Latrunis, kus minu südant puudutasid hõbe¬dased tahvlid, kuhu oli gravee¬ritud (raiutud) heebreakeelsete tähtedega juudi nimed. Need olid inimeste nimed, kes olid kaotanud oma elud oma maad ja rahvast kaitstes ja nagu giidilt võisime kuulda, olid enamus neist noored.
Juudi noorte patriotism oli nähtav ka mujal.
Eriliseks kogemuseks oli ka Sabat ja eriti selle algus. Põnev oli jälgida, kuidas sealsed inime¬sed kogunesid Nutumüüri juur¬de, et Sabatit tähistada. Muu elu jäi sel ajal otsekui seisma.
Liikudes Nutumüüri juurest tagasi hotelli suunas, hakkas meie seljataga korraga suur rõõmupidu, kus lauldi ja hõisati ning hüpati – oli alanud Sabat. Need olid noored, kes väga elavalt ülistasid Jumalat ja nen¬de rõõm oli väga siiras ning kaasakiskuv. Ka osa meie grupi liikmeid hakkas nendega tuntu¬maid heebreakeelseid laule kaa¬sa laulma ja mõne kohaliku¬ga sai ka vesteldud.
Iisraelis olles kogesin väga reaalselt, et Jumala silmad on minu ja meie kõikide peal ja et mitte midagi ei juhtu Tema teadmata. Paljud kohad, mida oli võimalus külastada, andsid justkui Piiblile pildid juurde. Mina sain sellelt reisilt kaasa ühe nähtamatu pagasi, mida ma nüüd vähehaaval lahti pakin.

admin Tunnistused

Comments are closed.