Home > JRKS > Holokausti mälestuspäev Kloogal ja Tallinnas

Holokausti mälestuspäev Kloogal ja Tallinnas

mai 1st, 2009

Peeter Võsu

Teisipäeval , 27 jaanuaril toimusid holokausti mälestuspäeva üritused Tallinnas ja Kloogal. Kloogal toimus holokausti mälestusmärgi juures kell 11:00 küünalde süütamine hukkunute mälestuseks. Sellele järgnes kell 13:30 kontsert Tallinna Sünagoogis.
Mälestuspäeva üritustest võtsid osa Eesti ja mitmete välisriikide esindajad, kirikujuhid, Eesti Juudi Kogukond ja mitmed kodanike ühendused. Kohal olid ka kaheteistkümne riigi suursaadikud. Mälestuspäeval süüdati mõrvatute mälestuseks küünlad ja asetati mälestustahvli jalamile pärjad.
Holokausti mälestuspäeva tähistamine on muutunud iga-aastaseks traditsiooniks, mida on korraldanud Jeruusalemma Rahvusvaheline Kristlik Suursaatkond (JRKS) koostöös Eesti Juudi Kogukonnaga Kloogal juba alates 2003. aastast. Igal aastal on mälestusmärgi esine väljak täitunud autode ja bussidega, tuues kohale suure hulga osavõtjaid: nii riikide ja organisatsioonide esindajaid kui ka lihtsalt kodanikke. Samuti on kohal viibinud mitmed eesti kõrged vaimulikud juhid ja Eesti pearabi. Sajad süüdatud küünlad on jätnud osavõtjatele mälestussündmusest kustumatu mulje.
Klooga kontsentratsioonilaager oli esimeseks paigaks maailmas, kus dokumenteeriti holokausti koledused. Saksa armee põgenedes jäid surnukehad, mis olid vaheldumisi puutüvedega laotud põletamiseks riita, osaliselt hävitamata. Veel enne, kui Vene armee saabus, õnnestus reporteritel jäädvustada need koledused fotodele ja saata koos nendega sõnum toimunust maailma laiali. Rahvusvaheline meedia sai Kloogalt tõese pildi holokaustist. Kloogal leiti ka kõigi seal tapetute, üle 2000 vangi, nimed ja isikuandmed.
Euroopas mõrvati hitlerliku poliitika tulemusel ligi kuus miljonit juuti. Ligi veerand neist olid lapsed. Massimõrva võimalikuks osutumine 20. sajandi Euroopas, peaks olema hoiatuseks kõigile, et see ei korduks 21. sajandil.
Holokaustipäeva peeti 27. jaanuaril ka Euroopa Parlamendis, kus toimus mälestusüritus kell 19:00.

admin JRKS

Comments are closed.