Home > Tunnistused > Taas valguses sädeleb maa

Taas valguses sädeleb maa

mai 1st, 2009

Leevi & Raiko Kaustel

Ööst oli saamas hommik, kui lennukist alla vaadates hakkas paistma valguse kuma. Tel Avivile lähenedes tundus, nagu oleks Jumal oma armastatud rahva maa üle puistanud kulla ja hõbeda helvestega. Tee äärsed lambid särasid kui sõdurpoisid valvepostil. On see võimalik,et kogu maa on nii särav? Enamgi veel… Sellel maal särab ööhämaruses iga väiksemgi lambike, muutes väikse majakese hiigelsuureks linnaks. Iisraelis on läbipõimunud iidne ajalugu ja kaasaja mugavus. Tänu väga heale organiseeritusele oli võimalus näha seda maad äärest ääreni.
Loomulikult on iga reis omaette sündmus ja elamus. Iisraeli reis oli aga eriline, sest sealt on saanud alguse kogu maailma ajalugu. Seal on muudetud inimkonna käekäiku ja Iisrael on meile ajakellaks ja teenäitajaks tänapäeval.
Esmalt viis meid tee läbi Jeruusalemma Surnumere äärsesse spaasse, et võimalikult kiiresti eestimaine külmus ja rõskus kontidest välja „leotada“. Tutvusime rikkalike tervistavate andidega Surnumerest ja võrratute loodusparkidega. Seda kogemust, et vesi tõeliselt kannab tänu oma suurele soolasisaldusele, on raske kirjeldada. Paljud turistid käivad oma tervist hoidmas ja taastamas just Surnumere ääres.
Kui meie füüsiline ihu oli kosutatud väävlivannide, mudamaskide ja mineraalidega, tuli aeg leida vaimutoitu Lehtmajade püha kõrbeteenistuselt. Koos ülistas Jumalat ligi 7000 kristlast üle kodu maailma umbes 100 riigist. See oli nii võrratu kogemus tunda end osana nii suure Jumala perekonna liikmena.
Seejärel läksime üles Jeruusalemma nagu piibli päevil. Esmalt külastasime hauaaeda, kus saime osa reisikaaslastega leivamurdmisest, mille viis läbi meie üks reisijuhtidest pastor Ülo. See oli hingele kõige kosutavam elamus kogu reisi vältel. Koha peal olles justkui mõistad selgemalt lunastustöö tähtsust ja sisu. Iga inimene võib pöörduda Jumala poole ja saada igavese elu.
Getsemani aed oma iidsete õlipuudega oli pisut nukker. Oli ju Jeesusel inimesena väga raske astuda võitlusesse kogu maailma lunastuse eest. Unustamatu mulje jättis Nutumüür. Paljud meie seast said oma palved ja südamed valada Jumala ette ning oodata abi õigeks ajaks.
Suureks eesõiguseks oli osa saada Lehtmajadepüha konverentsist, mis oligi meie reisi üks peamisi eesmärke. See on rõõmupüha, mille Jumal on ise seadnud ja rõõmu saime ka meie maitsta terve nädala. Suurepärased muusika- ja sõnumiõhtud, mida saab kogeda ainult Iisraelis ja lehtmajadepühal. Mõned jutlused ja sõnumid on siiani südames ja ootavad ilmsiks tulemist omal ajal. Konverentsi külastajad seisid üksmeelselt Jumala ees, paludes armu ja rahu Jeruusalemmale. Pühapäeva hommikul külastasime Christ Churchi, kus kohtusime Iisraelis elavate eestlastega.
Omaette kosutav ja viljakas on piirkond, mida kutsutakse Galilea maaks. Seal on suur järv, mis varustab suurt osa Iisraeli veega. Veetase oli niivõrd madal, et sadamates olevad paadid lausa põhjapidi kinni istusid. Palugem vihma, sest möödunud aasta oli väga sademetevaene. Igal sammul mis Pühal maal sai astutud, meenusid piibli sündmused ja teadmine, et aastatuhandeid tagasi kõndis samu radasid meie kallis Jeesus.
Kuigi Jumal armastab kogu maailma ja kõiki rahvaid, on Juudi rahvas erilise Jumala tähelepanu all. Midagi ei juhtu tema teadmata ja tema arm on tuntav igal sammul. Ei osanud arvata, et Iisrael on nii mitmekesine oma looduse, reljeefi ja inimeste poolest. Sellist patriotismi ja kodumaaarmastust tänapäeval ei kohta, eriti noorte inimeste seas. Enamus, kui mitte öelda kõik, on valmis elu andma oma maa eest.
Eriti tänulikud oleme võrratutele grupijuhtidele Peetrile ja Ülole, kes meiega oma teadmisi Pühast maast jagasid.

admin Tunnistused

Comments are closed.